źródło: NIA

W związku z szeregiem nieprawdziwych informacji, które są rozpowszechniane w przestrzeni publicznej na temat przepisów zmieniających ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zawartych w ustawie z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (obecnie ustawa znajduje się na etapie prac w Senacie RP), Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej informuje, co następuje:

Leave a reply