Wypełnione druki można przesłać do Biura Izby poprzez platformę Epuap bądź drogą: tradycyjną (osobiście), pocztową (list pol.), kurierem 

 

WNIOSKI
1. Procedura PRZYZNANIA PWZF w OIA w W-ie: wniosek + załączniki pobierz
2 a) Oświadczenie o przebywaniu na URLOPIE WYCHOWAWCZYM (od 1 kwietnia 2024 r. – składka 20 zł) pobierz
2 b) Wniosek o OBNIŻENIE SKŁADKI /emeryt, rencista/  (od 1.04.2024 r. – składka 20 zł) pobierz
3. Wniosek o WPISANIE do rejestru farmaceutów prowadzonego przez ORA OIA w W-ie pobierz
4. Wniosek o SKREŚLENIE (wyrejestrowanie) z rejestru farmaceutów prowadzonego przez ORA OIA w W-ie pobierz
5. Wniosek o ZRZECZENIE SIĘ PWZ. Członek Izby rezygnuje z PWZF i tym samym możliwości wykonywania zawodu farmaceuty. Z chwilą zrzeczenia się PWZ (data wpłynięcia wniosku) wygasa obowiązek opłacania składek Członkowskich pobierz
6. Wniosek o PRZEDŁUŻENIE okresu edukacyjnego /wzór 04.2024/ wersja edytowlna: wniosek (.doc) oraz .pdf pobierz
RĘKOJMIA KIEROWNIK

Komunikat OIA w W-wie przy wydaniu rękojmi osoby podejmującej się pełn. funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, szpitalnej, zakładowej, działu farmacji szpitalnej

7. Rezygnacja z pełnienia funkcji kierownika (apteki ogólnodostępnej, szpitalnej, zakładowej, działu farmacji szpitalnej, hurt. farmaceutycznej, weterynaryjnej) pobierz
8. Rękojmia dla  osoby odpowiedzialnej (kierownika) hurtowni farmaceutycznej / hurtowni weterynaryjnej  pobierz
9. Rękojmia dla kierownika apteki szpitalnej, zakładowej,  kierownika działu farmacji szpitalnej pobierz
10. Rękojmia dla kierownika apteki  ogólnodostępnej – nowo uruchamianej pobierz
11. Rękojmia dla kierownika apteki  ogólnodostępnej – funkcjonującej pobierz
RĘKOJMIA ZASTĘPCA KIEROWNIKA
12 a) Rękojmia dla zastępcy kierownika apteki ogól./szpitalnej/zakł./działu farm. szpit. na czas nieobecności kierownika powyżej 30 dni (.doc) druk ustanowienia zastępstwa – OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA pobierz
12 b) Rękojmia dla zastępcy kierownika apteki ogól./szpitalnej/zakł./działu farm. szpit. na czas nieobecności kierownika powyżej 30 dni (.doc) Druk powierzenia i przyjęcie zastępstwa – OŚWIADCZENIA FARMACEUTÓW pobierz
SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE
13. Szkolenie uzupełniające (całość) – uchwała NRA z 26.10.2022 w związku z art. 37 Ustawy o zawodzie farmaceuty (przerwa w wykonywaniu zawodu) pobierz
13 a) zawiadomienie o zamiarze podjęcia przeszkolenia uzupełniającego przez zainteresowaną/ego Członkinię/a Izby (wypełnia kierownik)  pobierz
13 b) wzór umowy o przeszkolenie uzupełniające pobierz
13 c) zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie przeszkolenia uzupełniającego przez zainteresowaną/ego Członkinię/a Izby (wypełnia kierownik)  pobierz
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
14 a) Rozporządzenie MZ  z 2022 r. w sprawie praktyki odbywanej w aptece przez technika farmaceutycznego
14 b) Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego
14 c) Zaświadczenie o odbyciu przez technika farm. praktyki w aptece (po zakończeniu praktyki – jeden egz. dla zainteresowanej/go technika farm. i jeden do akt apteki
 KALKULATOR STAŻU PRACY FARMACEUTY
15. Kalkulator