Zakładka „Pobieralnia” zawiera formularze, oświadczenia, wnioski oraz inne dokumenty, które można wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej złożyć do biura Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

Wszystkie dokumenty zapisane są formacie PDF. Niektóre rodzaje plików PDF mogą sprawiać problemy podczas ich wyświetlania bezpośrednio w przeglądarce, pokazując niepoprawne czcionki, kolory, lub zawartość dokumentu. Aby je wyświetlić poprawnie, kliknij przycisk pobierania, by pobrać plik i otwórz go za pomocą domyślnego czytnika plików PDF zainstalowanego na twoim komputerze. Darmowy program pobierzemy pod linkiem: https://get.adobe.com/pl/reader/

Deklaracja otrzymywania Biuletynu Informacyjnego Izby wyłącznie drogą elektroniczną pobierz plik
Wniosek o wpisanie na listę członków OIA w Warszawie. pobierz plik
Wniosek o skreślenie z listy członków OIA w Warszawie. pobierz plik
Wniosek o wpisanie do grupy Seniorów OIA w Warszawie i zwolnienie z opłacania składek członkowskich. pobierz plik
Wniosek o przedłużenie okresu edukacyjnego w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów. pobierz plik
Rezygnacja z pełnienia funkcji kierownika (apteka, hurtownia). pobierz plik
Oświadczenie właściciela dla podejmującego pracę  kierownika apteki. pobierz plik
Wniosek o rękojmię dla kierownika hurtowni farmaceutycznej (funkcjonująca hurtownia). pobierz plik
Wniosek o rękojmię dla kierownika hurtowni farmaceutycznej (nowo uruchamiana). pobierz plik
Wniosek o rękojmię dla kierownika apteki szpitalnej, kierownika działu farmacji szpitalnej (funkcjonująca apteka). pobierz plik
Wniosek o rękojmię dla kierownika apteki szpitalnej, kierownika działu farmacji szpitalnej (nowo uruchomiona). pobierz plik
Wniosek o rękojmię dla właściciela będącego kierownikiem apt. ogólnodostępnej (funkcjonująca). pobierz plik
Wniosek o rękojmię dla właściciela będącego kierownikiem apt. ogólnodostępnej (nowo uruchomiona). pobierz plik
Wniosek o rękojmię dla kierownika apteki ogólnodostępnej (funkcjonująca). pobierz plik
Wniosek o rękojmię dla kierownika apteki ogólnodostępnej (nowo uruchomiona). pobierz plik
Oświadczenie o zastępstwie na stanowisku kierownika apteki ogólnodostępnej/szpitalnej – powyżej 30 dni (druk ustanowienia zastępstwa). pobierz plik
Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia (przyznania) prawa wykonywania zawodu farmaceuty. pobierz plik
Wykaz zbiorczy zatrudnionych farmaceutów (wykaz personelu fachowego) w aptece, hurtowni, składzie, dziale farmacji. pobierz plik
Druk indywidualnej aktualizacji miejsca pracy farmaceuty (podjęcie pracy/zaprzestanie pracy). pobierz plik
Przeszkolenie uzupełniające farmaceutów /druki + przepisy/ w myśl art. 17 ustawy o izbach aptekarskich /powrót do zawodu/ pobierz plik
Przykładowe pisma z apteki i od zainteresowanego farmaceuty przed rozpoczęciem szkolenia uzup. w myśl art. 17 ustawy o izbach aptekarskich /powrót do zawodu/ pobierz plik
Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego (strona tytułowa, kolejne do wypełniania przez technika). pobierz plik
Zaświadczenie o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece (po zakończeniu praktyki). pobierz plik
Druk zawiadomienia rozpoczęcia praktyki technika farmaceutycznego. pobierz plik