• Realizacja zleceń na wyroby medyczne: instrukcja video

  Realizacja zleceń na wyroby medyczne: instrukcja video

  Informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej opublikował video instruktażowe, które pokazują w jaki sposób od 1 stycznia 2020 roku będzie wyglądało wystawianie i potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne za pośrednictwem eZWM.

 • Pomniejszanie ilości wydawanego leku przy częściowej realizacji e-recepty

  Pomniejszanie ilości wydawanego leku przy częściowej realizacji e-recepty

  Informujemy, że w związku z wejściem w życie od dnia 7 września 2019 r. art. 96a ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499) dotyczącego realizacji recepty elektronicznej po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, informujemy, że w przypadku gdy e-recepta realizowana jest w częściach, to pomniejszenie ilości wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego o dni niestosowania, dokonywane jest wyłącznie przy pierwszej częściowej realizacji e-recepty.

 • Błędne oznaczanie kodów EAN na e-recepcie

  Błędne oznaczanie kodów EAN na e-recepcie

  Informujemy, że wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN – przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych elementów, w tym odpłatność, nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkość opakowania – nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie z ww. oznaczeniem.

 • Wycofanie z obrotu produktów leczniczych zawierających substancję czynną Ranitidinium

  Wycofanie z obrotu produktów leczniczych zawierających substancję czynną Ranitidinium

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał 5 decyzji o wycofaniu z obrotu produktów leczniczych zawierających substancję czynną Ranitidinium. Na wniosek podmiotu odpowiedzialnego wycofane z obrotu zostały: Ranigast…

 • Komunikat dotyczący adresów e-mail lub ePUAP podmiotów kontrolowanych

  Komunikat dotyczący adresów e-mail lub ePUAP podmiotów kontrolowanych

  Uprzejmie przekazujemy, że zgodnie z art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 399) …

 • TVN Style | program „Dieta czy cud” | Bezprawne użycie tytułu zawodowego farmaceuty

  TVN Style | program „Dieta czy cud” | Bezprawne użycie tytułu zawodowego farmaceuty

  W związku z emitowanym na antenie TVN Style programem: „Dieta czy cud” informuję, że jedna z uczestniczek programu, podająca się za farmaceutkę pracującą w jednej z warszawskich aptek, nie posiada uprawnienia do posługiwania się tytułem zawodowym farmaceuty. Jej dane nie widnieją w Centralnym Rejestrze Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonym przez Naczelną Radę Aptekarską.

 • Bądź EKO! Czy chcesz otrzymywać Biuletyn OIA w Warszawie w formie elektronicznej?

  Bądź EKO! Czy chcesz otrzymywać Biuletyn OIA w Warszawie w formie elektronicznej?

  Powtórzenie „akcji” z lipca br. Propozycja jest skierowana do farmaceutów, którzy jeszcze nie przesłali deklaracji a chcą otrzymać Biuletyn Izby (kwartalnik) wyłącznie w wersji elektronicznej. Informacja dot. powyższego znajduje się także…

 • Czasowe zmniejszenie dostępności na polskim rynku OncoTICE

  Czasowe zmniejszenie dostępności na polskim rynku OncoTICE

  Informujemy o czasowym zmniejszeniu dostępności na polskim rynku OncoTICE (BCG ad immuncurationem), proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego, pozwolenie nr R/6711.