Zanim zadasz pytanie, sprawdź, czy odpowiedź na Twoje pytanie nie znajduje się na poniższej liście najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

 • Mam pytanie ...? W jaki sposób mogę uzyskać odpowiedź?

 • Kiedy nie muszę płacić składek?

  Aby nie być zobowiązanym do opłacania składek członkowskich w sytuacji jeżeli pracujecie Państwo poza zawodem farmaceuty w rozumieniu ustawy o izbach aptekarskich (czyli poza apteką / hurtownią farmaceutyczną / inspekcją farmaceutyczną / oraz poza granicami RP) musi być dokonana adnotacja skreślenia w oryginale prawa wykonywania zawodu.

 • Chcę wykreślić swoją osobę z rejestru PWZ, co zrobić?

  Biuro Izby może dokonać tej adnotacji wyłacznie na Państwa wniosek (w oryginale dokumentu prawa wykonywania zawodu). Wniosek dot. skreślenia z listy członków znajduje się na stronie internetowej Izby w zakładce formularze do pobrania.

 • Chcę zmienić status członkostwa (zawieszenie / skreślenie / ponowne zapisanie)

  Wpisów na listę jak i skreśleń można dokonywać wielokrotnie. W dokumencie prawa wykonywania zawodu Biuro Izby dokonuje adnotacji:

  – wpisów na listę,

  – skreśleń z listy,

  – zmiany nazwiska (na podstawie odpisu skróconego aktu małżeństwa bądź dowodu osobistego),

  – uzyskanie tytułu specjalisty (dyplom specjalisty),

  – uzyskanie tytułu doktora nauk farmaceutycznych, doktora nauk medycznych (dyplom).

 • Kto może być zwolniony ze składek członkowskich?

  Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie pracują zawodowo oraz nie są współwłaścicielami apteki bądź hurtowni a chcą być nadal Członkami Izby – mogą wnioskować o wpisanie do grupy seniorów i tym samym być zwolnionym z opłacania składek Członkowskich.

 • Jakie punkty nie będą brane pod uwagę?

  Certyfikaty ze szkoleń i kursów organizowanych przez podmioty komercyjne nie mające do tego uprawnień, w świetle obowiązujących przepisów nie mogą być uznawane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie, jako szkolenia odbyte w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów.

  Punkty uzyskane na szkoleniach organizowanych przez firmy, nie mające do tego stosownych zezwoleń, nie dają okręgowym izbom aptekarskim podstawy do rozliczenia uzyskanych punktów  w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów.

 • Ile muszę uzyskać punktów?

  Ilość punktów edukacyjnym w jednym cyklu to 100 pkt. w tym minumum 50 pkt. „twardych” (zdobycie 100 pkt. twardych zalicza cykl edukacyjny)

 • Kiedy rozpoczyna się cykl edukacyjny?

  Cykl edukacyjny rozpoczyna się 1 stycznia roku następnego po przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty. W przypadku osób które uzyskały prawo do wykonywania zawodu po odbyciu szkolenia uzupełniającego (powrót do zawodu) z pierwszym dniem miesiąca po zakończeniu przeszkolenia (art. 17 ustawy o izbach aptekarskich)

 • Kto jest uprawniony do wystawiania certyfikatów w tym punktów "twardych"?

  Jednostkami uprawnionymi do wystawiania certyfikatów (potwierdzenie uzyskanie „twardych punktów”) są wyłącznie studia kształcenia podyplomowego wydziałów farmaceutycznych uczelni medycznych.

 • Mam nadmiar punktów, czy mogę je przenieść na kolejny okres edukacyjny?

  W przypadku zdobycia większej ilości punktów w jednym okresie edukacyjnym, punkty nie przenoszą się na kolejny okres.

 • Jakie punkty szkoleniowe nie będą brane pod uwagę?

  Certyfikaty ze szkoleń i kursów organizowanych przez podmioty komercyjne nie mające do tego uprawnień, w świetle obowiązujących przepisów nie mogą być uznawane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie, jako szkolenia odbyte w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów.

  Punkty uzyskane na szkoleniach organizowanych przez firmy, nie mające do tego stosownych zezwoleń, nie dają okręgowym izbom aptekarskim podstawy do rozliczenia uzyskanych punktów  w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów.

 • Czy są w internecie propozycje szkoleń bezpłatnych lub płatnych i kto oferuje takie szkolenia

  Jednostkami uprawnionymi do wystawiania CERTYFIKATÓW potwierdzających uzyskanie „twardych punktów” są WYŁĄCZNIE STUDIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYDZIAŁÓW FARMACEUTYCZNEGO UCZELNI MEDYCZNYCH

  Portale internetowe

  www.e-dukacja.pl   (Studium Kształc. Podyplomowego CMUJ w Krakowie) – po zapisaniu się na kurs ,kurs udostępnia OIA w Warszawie

  https://pharmadot.pl/amara/       Rejestracja

  Studium Kształc. Podyplomowego WF UM w Łodzi

  www.font.edu.pl

  www.farmacja.edu.pl 

  www.farmaklub.pl 

  www.punktfarmaceuty.pl

  www.dobryfarmaceuta.pl

  www.font.edu.pl

  www.farmaklub.pl

  www.centrumfitoterapii.pl/edukacja.php

  www.szkolenia.katowice.oia.pl/

  www.szkolenia.ptfarm.pl /kursy udostępnia ptfarm.pl/

  www.doctrina.biz

 • 23 marca 2018 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie MZ w sprawie szkoleń ciągłych..., czy coś się zmieniło?

  Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z 12 marca 2018 r. w sprawie Rozporządzenia…

  treść komunikatu:

  W związku z opublikowanym 8 marca br. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2018 poz.499), oraz informacją o rzekomym ograniczeniu możliwości zdobywania punktów edukacyjnych, Naczelna Izba Aptekarska przekazuje następujące wyjaśnienia:

  Wchodzące w życie przepisy określające sposoby zdobywania punktów edukacyjnych nie uległy zmianie i brzmią identycznie od kilkunastu lat. Czytając nakaz zdobywania punktów w drodze wykładów, seminariów i ćwiczeń należy pamiętać, że rozporządzenie pozwala realizować je z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych do przedmiotu oraz celu kursu, w szczególności z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych.

  Farmaceuta odbywa kursy, o których mowa, zgodnie z ramowym programem kursów, obejmującym efekty kształcenia opracowane przez zespół ekspertów powołanych przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”.

  W praktyce oznacza to, że szkolenia odbywające się w formie internetowych programów edukacyjnych będą uznawane przez okręgowe izby aptekarskie, na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas. Szkolenia za pomocą nowoczesnych metod komunikacji, to jedna z coraz częściej wybieranych form kształcenia farmaceutów – utrzymanie tej formy kształcenia jest kwestią bezdyskusyjną.

  W dobie informatyzacji, kiedy najtrudniejsze operacje neuro czy kardiochirurgiczne transmitowane są przez internet, stanowiąc materiał szkoleniowy, nakazywanie farmaceutom powrotu do sal wykładowych, stanowiłoby niczym nieuzasadnione utrudnienia w dostępie do powszechnej wiedzy. O popularności i potrzebie szkoleń realizowanych jako internetowe programy edukacyjne świadczą poniższe statystyki tylko jednego z portali prowadzącego szkolenia w tym trybie:

  • Liczba wszystkich użytkowników w systemie: 26274
  • Liczba aktywnych użytkowników w systemie (biorących udział w co najmniej jednym kursie): 23702
  • Zalogowanych w ciągu ostatniego tygodnia: 1818
  • Zalogowanych w ciągu ostatniego miesiąca: 3561

  Liczba certyfikatów na punkty twarde wydana w ostatnim zakończonym okresie edukacyjnym sięga blisko 100 tysięcy. W wielu przypadkach uzyskanie tych punktów przez farmaceutów, zwłaszcza w mieszkających z dala od jednostek szkolących, nie byłoby możliwe.

  Mając na uwadze powyższe jeszcze raz podkreślamy, że wszystkie certyfikaty wydane przez jednostki szkolące były i są akceptowane przez okręgowe izby aptekarskie, jako element realizacji programy szkoleń ciągłych farmaceutów.

 • Co powinnam / powinienem wiedzieć o specjalizacji

  informacja pochodzi ze strony WF WUM (link – kliknij tutaj)

  Rozpoczęcie specjalizacji (kliknij tutaj)

  Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (kliknij tutaj)

  Studium Kształcenia Podyplomowego Wydział Farmaceutyczny WUM ul. Banacha 1 02-097 Warszawa
  tel./fax.: 22 / 57 20 974

  Nr konta bankowego: 44  1160  2202  0000  0003  0813  7584

  Poniżej zamieszczamy aktualne informacje.

  ZAWIADOMIENIE

  W związku z wprowadzeniem w dniu 20 lutego 2018 roku nowego programu specjalizacji w dziedzinie Farmacji Aptecznej, zaistniała konieczność dokonania korekt i zmian w terminarzu kursów, zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym.
  więcej informacji >>

 • Jak opłacić składkę członkowską on-line z poziomu STREFA FARMACEUTY

  1. Należy się zalogować (Login: nr PWZ /8 cyfr arabskich/; Hasło: PESEL (przy pierwszym logowaniu, następnie można ustanowić własne hasło,

  2. Należy wejść na 3 wiersz (szare podświetlenie po lewej stronie) „Opłać składkę”  i kliknąć lewy przycisk „myszy”,

  3. A)  Jeżeli chcemy opłacić JEDNĄ SKŁADKĘ: należy wybrać interesującą nas składkę i nacisnąć słowo „OPŁAĆ”, następnie należy postępować zgodnie z informacjami, które przeprowadzą nas przez płatność realizowaną droga internetową;

  3. B)  Jeżeli chcemy opłacić WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ SKŁADKĘ /zaległości składkowe bądź składki płacone na przyszłe miesiące/:

  -należy wybrać interesującą nas składkę i nacisnąć słowo „OPŁAĆ

  -następnie należy wejść na ZOBACZ KOSZYK (zielone podświetlenie po prawej stronie)

  Możemy zwiększyć ilość składek do opłacenia najeżdżając na znak „+” /i klikając lewy przycisk myszy/ bądź zmniejszyć ilość składek do zapłacenia najeżdżając na znak „-” /i klikając lewy przycisk myszy/.

  Podsumowanie (płatności)  informuje nas o wysokości środków, które będą przelane na konto bankowe Izby, następnie należy postępować zgodnie z informacjami, które przeprowadzą nas przez płatność realizowaną droga internetową.

  ***

  W przypadku opłacania składek w różnej wysokości należy postępować analogicznie jak w punkcie:

  2 z tą różnicą, że należy nacisnąć słowo „OPŁAĆ”  dla składek o różnej wysokości, następnie postępować jak w punkcie 3A bądź 3 B