Zanim zadasz pytanie, sprawdź, czy odpowiedź na Twoje pytanie nie znajduje się na poniższej liście najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

 • Mam pytanie ...? W jaki sposób mogę uzyskać odpowiedź?

 • Kiedy nie muszę płacić składek?

  Aby nie być zobowiązanym do opłacania składek członkowskich w sytuacji jeżeli pracujecie Państwo poza zawodem farmaceuty w rozumieniu ustawy o izbach aptekarskich (czyli poza apteką / hurtownią farmaceutyczną / inspekcją farmaceutyczną / oraz poza granicami RP) musi być dokonana adnotacja skreślenia w oryginale prawa wykonywania zawodu.

 • Chcę wykreślić swoją osobę z rejestru PWZ, co zrobić?

  Biuro Izby może dokonać tej adnotacji wyłacznie na Państwa wniosek (w oryginale dokumentu prawa wykonywania zawodu). Wniosek dot. skreślenia z listy członków znajduje się na stronie internetowej Izby w zakładce formularze do pobrania.

 • Chcę zmienić status członkostwa (zawieszenie / skreślenie / ponowne zapisanie)

  Wpisów na listę jak i skreśleń można dokonywać wielokrotnie. W dokumencie prawa wykonywania zawodu Biuro Izby dokonuje adnotacji:

  – wpisów na listę,

  – skreśleń z listy,

  – zmiany nazwiska (na podstawie odpisu skróconego aktu małżeństwa bądź dowodu osobistego),

  – uzyskanie tytułu specjalisty (dyplom specjalisty),

  – uzyskanie tytułu doktora nauk farmaceutycznych, doktora nauk medycznych (dyplom).

 • Kto może być zwolniony ze składek członkowskich?

  Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie pracują zawodowo oraz nie są współwłaścicielami apteki bądź hurtowni a chcą być nadal Członkami Izby – mogą wnioskować o wpisanie do grupy seniorów i tym samym być zwolnionym z opłacania składek Członkowskich.

 • Jakie punkty nie będą brane pod uwagę?

  Certyfikaty ze szkoleń i kursów organizowanych przez podmioty komercyjne nie mające do tego uprawnień, w świetle obowiązujących przepisów nie mogą być uznawane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie, jako szkolenia odbyte w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów.

  Punkty uzyskane na szkoleniach organizowanych przez firmy, nie mające do tego stosownych zezwoleń, nie dają okręgowym izbom aptekarskim podstawy do rozliczenia uzyskanych punktów  w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów.

 • Ile muszę uzyskać punktów?

  Ilość punktów edukacyjnym w jednym cyklu to 100 pkt. w tym minumum 50 pkt. „twardych” (zdobycie 100 pkt. twardych zalicza cykl edukacyjny)

 • Kiedy rozpoczyna się cykl edukacyjny?

  Cykl edukacyjny rozpoczyna się 1 stycznia roku następnego po przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty. W przypadku osób które uzyskały prawo do wykonywania zawodu po odbyciu szkolenia uzupełniającego (powrót do zawodu) z pierwszym dniem miesiąca po zakończeniu przeszkolenia (art. 17 ustawy o izbach aptekarskich)

 • Kto jest uprawniony do wystawiania certyfikatów w tym punktów "twardych"?

  Jednostkami uprawnionymi do wystawiania certyfikatów (potwierdzenie uzyskanie „twardych punktów”) są wyłącznie studia kształcenia podyplomowego wydziałów farmaceutycznych uczelni medycznych.

 • Mam nadmiar punktów, czy mogę je przenieść na kolejny okres edukacyjny?

  W przypadku zdobycia większej ilości punktów w jednym okresie edukacyjnym, punkty nie przenoszą się na kolejny okres.

 • Jakie punkty szkoleniowe nie będą brane pod uwagę?

  Certyfikaty ze szkoleń i kursów organizowanych przez podmioty komercyjne nie mające do tego uprawnień, w świetle obowiązujących przepisów nie mogą być uznawane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie, jako szkolenia odbyte w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów.

  Punkty uzyskane na szkoleniach organizowanych przez firmy, nie mające do tego stosownych zezwoleń, nie dają okręgowym izbom aptekarskim podstawy do rozliczenia uzyskanych punktów  w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów.

 • Czy są w internecie propozycje szkoleń bezpłatnych lub płatnych i kto oferuje takie szkolenia

  Jednostkami uprawnionymi do wystawiania CERTYFIKATÓW potwierdzających uzyskanie „twardych punktów” są WYŁĄCZNIE STUDIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYDZIAŁÓW FARMACEUTYCZNEGO UCZELNI MEDYCZNYCH

  Portale internetowe

  www.e-dukacja.pl   (Studium Kształc. Podyplomowego CMUJ w Krakowie) – po zapisaniu się na kurs ,kurs udostępnia OIA w Warszawie

  https://pharmadot.pl/amara/       Rejestracja

  Studium Kształc. Podyplomowego WF UM w Łodzi

  www.font.edu.pl

  www.farmacja.edu.pl 

  www.farmaklub.pl 

  www.punktfarmaceuty.pl

  www.dobryfarmaceuta.pl

  www.font.edu.pl

  www.farmaklub.pl

  www.centrumfitoterapii.pl/edukacja.php

  www.szkolenia.katowice.oia.pl/

  www.szkolenia.ptfarm.pl /kursy udostępnia ptfarm.pl/

  www.doctrina.biz

 • 23 marca 2018 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie MZ w sprawie szkoleń ciągłych..., czy coś się zmieniło?

  Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z 12 marca 2018 r. w sprawie Rozporządzenia…

  treść komunikatu:

  W związku z opublikowanym 8 marca br. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2018 poz.499), oraz informacją o rzekomym ograniczeniu możliwości zdobywania punktów edukacyjnych, Naczelna Izba Aptekarska przekazuje następujące wyjaśnienia:

  Wchodzące w życie przepisy określające sposoby zdobywania punktów edukacyjnych nie uległy zmianie i brzmią identycznie od kilkunastu lat. Czytając nakaz zdobywania punktów w drodze wykładów, seminariów i ćwiczeń należy pamiętać, że rozporządzenie pozwala realizować je z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych do przedmiotu oraz celu kursu, w szczególności z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych.

  Farmaceuta odbywa kursy, o których mowa, zgodnie z ramowym programem kursów, obejmującym efekty kształcenia opracowane przez zespół ekspertów powołanych przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „CMKP”.

  W praktyce oznacza to, że szkolenia odbywające się w formie internetowych programów edukacyjnych będą uznawane przez okręgowe izby aptekarskie, na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas. Szkolenia za pomocą nowoczesnych metod komunikacji, to jedna z coraz częściej wybieranych form kształcenia farmaceutów – utrzymanie tej formy kształcenia jest kwestią bezdyskusyjną.

  W dobie informatyzacji, kiedy najtrudniejsze operacje neuro czy kardiochirurgiczne transmitowane są przez internet, stanowiąc materiał szkoleniowy, nakazywanie farmaceutom powrotu do sal wykładowych, stanowiłoby niczym nieuzasadnione utrudnienia w dostępie do powszechnej wiedzy. O popularności i potrzebie szkoleń realizowanych jako internetowe programy edukacyjne świadczą poniższe statystyki tylko jednego z portali prowadzącego szkolenia w tym trybie:

  • Liczba wszystkich użytkowników w systemie: 26274
  • Liczba aktywnych użytkowników w systemie (biorących udział w co najmniej jednym kursie): 23702
  • Zalogowanych w ciągu ostatniego tygodnia: 1818
  • Zalogowanych w ciągu ostatniego miesiąca: 3561

  Liczba certyfikatów na punkty twarde wydana w ostatnim zakończonym okresie edukacyjnym sięga blisko 100 tysięcy. W wielu przypadkach uzyskanie tych punktów przez farmaceutów, zwłaszcza w mieszkających z dala od jednostek szkolących, nie byłoby możliwe.

  Mając na uwadze powyższe jeszcze raz podkreślamy, że wszystkie certyfikaty wydane przez jednostki szkolące były i są akceptowane przez okręgowe izby aptekarskie, jako element realizacji programy szkoleń ciągłych farmaceutów.

 • Co powinnam / powinienem wiedzieć o specjalizacji

  informacja pochodzi ze strony WF WUM (link – kliknij tutaj)

  Rozpoczęcie specjalizacji (kliknij tutaj)

  Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (kliknij tutaj)

  Studium Kształcenia Podyplomowego Wydział Farmaceutyczny WUM ul. Banacha 1 02-097 Warszawa
  tel./fax.: 22 / 57 20 974

  Nr konta bankowego: 44  1160  2202  0000  0003  0813  7584

  Poniżej zamieszczamy aktualne informacje.

  ZAWIADOMIENIE

  W związku z wprowadzeniem w dniu 20 lutego 2018 roku nowego programu specjalizacji w dziedzinie Farmacji Aptecznej, zaistniała konieczność dokonania korekt i zmian w terminarzu kursów, zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym.
  więcej informacji >>

 • Jak opłacić składkę członkowską on-line z poziomu STREFA FARMACEUTY

  1. Należy się zalogować (Login: nr PWZ /8 cyfr arabskich/; Hasło: PESEL (przy pierwszym logowaniu, następnie można ustanowić własne hasło,

  2. Należy wejść na 3 wiersz (szare podświetlenie po lewej stronie) „Opłać składkę”  i kliknąć lewy przycisk „myszy”,

  3. A)  Jeżeli chcemy opłacić JEDNĄ SKŁADKĘ: należy wybrać interesującą nas składkę i nacisnąć słowo „OPŁAĆ”, następnie należy postępować zgodnie z informacjami, które przeprowadzą nas przez płatność realizowaną droga internetową;

  3. B)  Jeżeli chcemy opłacić WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ SKŁADKĘ /zaległości składkowe bądź składki płacone na przyszłe miesiące/:

  -należy wybrać interesującą nas składkę i nacisnąć słowo „OPŁAĆ

  -następnie należy wejść na ZOBACZ KOSZYK (zielone podświetlenie po prawej stronie)

  Możemy zwiększyć ilość składek do opłacenia najeżdżając na znak „+” /i klikając lewy przycisk myszy/ bądź zmniejszyć ilość składek do zapłacenia najeżdżając na znak „-” /i klikając lewy przycisk myszy/.

  Podsumowanie (płatności)  informuje nas o wysokości środków, które będą przelane na konto bankowe Izby, następnie należy postępować zgodnie z informacjami, które przeprowadzą nas przez płatność realizowaną droga internetową.

  ***

  W przypadku opłacania składek w różnej wysokości należy postępować analogicznie jak w punkcie:

  2 z tą różnicą, że należy nacisnąć słowo „OPŁAĆ”  dla składek o różnej wysokości, następnie postępować jak w punkcie 3A bądź 3 B

 • Polityka Prywatności OIA w Warszawie, IOD

  KLAUZULA INFORMACYJNA (ver. 1.2 z 20.08.2019)

  na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

  Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, REGON: 011518748.
  DANE KONTAKTOWE:
  Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
  ul. Stefana Żeromskiego 77 lok. 6 (IV p.), 01-882 Warszawa
  tel. (22) 635 45 54, email: biuro@oia.waw.pl

  Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie powołała Inspektora Danych Osobowych w osobie pana Adriana Lapierre-Mróz, z którym można się skontaktować przez wysłania wiadomości email na adres: iod@oia.waw.pl
  Naruszenia związane z ochroną Danych Osobowych można zgłaszać pod adresem email: naruszenia@oia.waw.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
  a) będą przetwarzane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO, w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów i zadań realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z przynależnością do samorządu aptekarzy, związanej z wypełnianiem zadań samorządu aptekarskiego wobec swoich członków;
  b) będą przetwarzane jeśli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, takich jak windykacja należności, rekrutacja pracowników, przetwarzanie danych pracowników, archiwum, przetwarzanie danych osobowych kontrahentów, udzielanie pomocy – prawnej, farmaceutycznej, finansowej, przyjmowanie skarg, działalność organów okręgowej izby aptekarskiej
  2. mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
  a) marketingu produktów lub usług własnych Administratora lub podmiotów działających w interesie Administratora
  b) organizowania i przeprowadzania wydarzeń oraz innych akcji marketingowych
  c) przekazywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez administratora lub podmioty działające w jego imieniu
  d) marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet).
  3. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności statutowej, jak również realizacji praw podmiotów danych, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  a) dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne
  b) dostawcom usług prawnych i doradczych
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  a) przekazywanie danych farmaceutów do Centralnego Rejestru Farmaceutów w zakresie wynikającym z przepisów prawa w tym: art. 8 i art. 8a ustawy o izbach aptekarskich; art. 17 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
  5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane zgodnie z okresem wynikającym z odnośnego przepisu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwianego celu Administratora będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
  6. Zakres przetwarzanych danych, wynikający z ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o Izbach aptekarskich: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania; dane dotyczące wykształcenia, w tym: numer dyplomu ukończenia studiów, nazwę szkoły wyższej i jej siedzibę, rok ukończenia studiów, datę i miejsce ukończenia rocznej praktyki w aptece, rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, datę jej uzyskania oraz nazwę jednostki szkolącej, rodzaj i datę uzyskania stopnia i tytułu naukowego oraz nazwę jednostki nadającej ten stopień i tytuł, informacje dotyczące dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dane dotyczące prawa wykonywania zawodu, w tym: numer prawa wykonywania zawodu, numer uchwały rady aptekarskiej przyznającej prawo wykonywania zawodu, informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w
  innym państwie, informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu; numer pesel; datę zgonu.
  Bez odrębnej zgody, wyrażonej na piśmie, Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii
  danych, o których mowa w art. 9 RODO.
  W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/ ).
  7. Podanie danych osobowych w zakresie wypełniania przez administratora obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o Izbach aptekarskich, Prawo farmaceutyczne, KPA, Ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia jest obowiązkowe; w pozostałym zakresie jest dobrowolne jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem możliwości uzyskania informacji o aktywnościach
  Administratora kierowanych do Członków samorządu aptekarskiego.