Witaj na witrynie OIA w Warszawie

Witaj na stronie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. Jesteśmy samorządem zrzeszającym i reprezentującym farmaceutów, w tym kierowników aptek oraz hurtowni. Zajmujemy się nadzorem nad należytym wykonywaniem zawodu farmaceuty na terenie województwa mazowieckiego.

Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością i powinien uczyć się, jak sam może leczyć swoje choroby.

— Hipokrates

Prezydium

mgr farm. Michał Byliniak – Prezes ORA w Warszawie (od 27.11.2015 r.)
prezes@oia.waw.pl

mgr farm. Jakub Dorociak – Z-ca Prezesa
jakub.dorociak@oia.waw.pl

mgr farm. Ewa Steckiewicz Bartnicka – Z-ca Prezesa
ewa.steckiewicz-bartnicka@oia.waw.pl

mgr farm. Wojciech Szkopański – Z-ca Prezesa
wojciech.szkopanski@oia.waw.pl

mgr farm. Marian Witkowski – Skarbnik
skarbnik@oia.waw.pl

dr n. farm. Jerzy Żabiński – Sekretarz
jerzy.zabinski@oia.waw.pl

mgr farm. Dorota Smółkowska – Sekretarz
dorota.smolkowska@oia.waw.pl

Rada Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie

mgr farm. Michał Byliniak (Prezes)
mgr farm. Adam Borowy
mgr farm. Małgorzata Chmielak
dr n. farm. Justyna Długokęcka-Licbarska
mgr farm. Jakub Dorociak
mgr farm. Emilia Gąsińska
mgr farm. Agnieszka Gregorczyk-Fac
dr n. farm. Łukasz Izbicki
mgr farm. Jerzy Kałaska
mgr farm. Jolanta Krawczyk
mgr farm. Dariusz Lewandowski
mgr farm. Piotr Merks
mgr farm. Dorota Smółkowska
mgr farm. Sebastian Sobski
mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka
mgr farm. Wojciech Szkopański
mgr farm. Piotr Tyrcha
mgr farm. Łukasz Weresiński
mgr farm. Marcin Wiśniewski
mgr farm. Marian Witkowski
mgr farm. Mikołaj Zerhau
dr n. farm. Jerzy Żabiński

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ)

mgr farm. Grażyna Marczak
e-mail: oroz@oia.waw.pl

Z-cy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

1 mgr farm. Marta Borowa
2 mgr farm. Joanna Czerkawska
3 mgr farm. Anna Łuksza-Bicka
4 mgr farm Agnieszka Mierzejewska
5 dr n. farm. Marek Malinowski (za mgr farm. Dominikę Mikulec)
6 mgr farm Agnieszka Wielgosz
7 mgr farm Anna Zdunowska-Geryk

Okręgowy Sąd Aptekarski

Przewodnicząca sądu

mgr farm. Anna Chmielecka
e-mail: osa@oia.waw.pl

Zastępcy przewodniczącej sądu

1. mgr farm. Magdalena Falkowska
2. mgr farm. Agnieszka Głowacka
3. mgr farm. Dorota Sulińska

Członkowie Sądu

1. mgr farm. Ewa Cielemęcka-Zajdel
2. mgr farm. Grażyna Czuba
3. mgr farm. Klaudiusz Gajewski
4. mgr farm. Jolanta Klimowicz
5. mgr farm. Romuald Kotowoda
6. mgr farm. Elżbieta Lazurek
7. mgr farm. Łukasz Miastkowski
8. mgr farm. Mariola Ogonowska
9. mgr farm. Ewa Popławska-Brzozowska
10. mgr farm. Małgorzata Szelachowska
11. mgr farm. Izabela Szeligowska
12. mgr farm. Joanna Szymańska
13. mgr farm. Krzysztof Świgoniak
14. mgr farm. Krystyna Tomaszewska
15. mgr farm. Maria Turyk
16. mgr farm. Tomasz Uchimiak

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

mgr farm. Grzegorz Wielgosz
e-mail: komisja.rewizyjna@oia.waw.pl

Zastępca przewodniczącego

mgr farm. Ewa Dobrosielska

Sekretarz

mgr farm. Romuald Turczyński

Członkowie Komisji

mgr farm. Aldona Gołacka
mgr farm. Krzysztof Kondracki
mgr farm. Danuta Kowal

Aptekarze Powiatowi

Pobierz aktualny wykaz nazwisk – tutaj

Przewodniczący Komisji Stałych

1. Komisja Aptek Ogólnodostępnych

mgr farm. Magdalena Majewska
Tel. (22) 666-07-77
komisja.apteki@oia.waw.pl oraz magdalena.majewska@oia.waw.pl

2. Komisja Hurtowni Farmaceutycznych

mgr farm. Jakub Dorociak
Tel. 600 474 230
komisja.hurtowni@oia.waw.pl oraz jakub.dorociak@oia.waw.pl

3. Komisja Aptek Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnej

mgr farm. Adam Borowy
komisja.szpitale@oia.waw.pl oraz szpitalni@oia.waw.pl

4. Komisja Właścicieli Aptek i Hurtowni

mgr farm. Wojciech Szkopański
Tel. 601 235 705
komisja.wlascicieli@oia.waw.pl oraz wojciech.szkopanski@oia.waw.pl

5. Komisja d.s. Zawodowych i Młodych Farmaceutów

dr n. farm. Jerzy Żabiński
jerzy.zabinski@oia.waw.pl

6. Komisja Nauki i Szkolenia

mgr farm. Emilia Gąsińska
Tel. 505 153 129

7. Komisja Seniorów

mgr farm. Seweryna Nowakowska
Tel. 602 475 798

8. Komisja Etyki i Deontologii Zawodowej

mgr farm. Elżbieta Lazurek
komisjaetyki@oia.waw.pl

9. Komisja Ekonomiczna

mgr farm. Marian Witkowski
komisja.ekonomiczna@oia.waw.pl

10. Komisja Pracowników Aptek

mgr farm. Maria Żelazna (powołana na Przewodniczącą na podstawie Uchwały ORA OIA w Warszawie w dniu 3.02.2018 r.)
pracownicy.aptek@oia.waw.pl

11. Komisja Legislacyjna

mgr farm. Piotr Tyrcha
legislacja@oia.waw.pl oraz piotr.tyrcha@oia.waw.pl

12. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień

dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz
wh@post.pl

Przewodniczący Delegatur

Ciechanów

dr. n farm. Justyna Długokęcka-Licbarska
dlugokeckaj@gmail.com

Ostrołęka

mgr farm. Mikołaj Zerhau
mikizerh@wp.pl

Płock

mgr farm. Ewa Dobrosielska
ewadobrosielska4@wp.pl

Radom

mgr farm. Jolanta Krawczyk
jolantakrawczyk@onet.pl

Siedlce

mgr farm. Małgorzata Chmielak
gooliczanka@gmail.com

Konsultant farmaceutyczny: mgr farm. Anna Pławska

dyżury: środa, czwartek w godzinach 9.00-13.00; tel. 785-665-513 (czynny w czasie dyżurów); mail: konsultant@oia.waw.pl

__

Radca Prawny: mec. Sylwester Majewski

dyżury: czwartek w godzinach 13.15-16.00; tel. 785-665-513 (czynny w czasie dyżurów); mail: prawnik@oia.waw.pl

__

Doradca podatkowy: mgr Bogusław Niemiec

– dyżury pełnione cyklicznie

/profesjonalna pomoc prawna z zakresu prawa podatkowego dla każdego farmaceuty – Członka Izby/ – raz w miesiącu. 

Obowiązują zapisy telefoniczne pod nr 785-665-517

  • 19 kwietnia;
  • 17 maja;
  • 14 czerwca.

Dyżury odbywają się w godzinach 10.30 – 13.30

Pracownicy biura OIA w Warszawie

Aneta Starczewska

tel. komórkowy 785-665-512 / ksiegowosc@oia.waw.pl/
Prowadzenie: ewidencji składek członkowskich, księgowości OIA

Anna Skołek

tel. komórkowy 785-665-514 / anna.skolek@oia.waw.pl/
Prowadzenie: ciągłych szkoleń farmaceutów (szkolenia, wpisy, potwierdzenie realizacji szkoleń), spraw w zakresie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla kierowników aptek, spraw w zakresie zaświadczeń dla kierowników hurtowni farmaceutycznych, sprawy różne, zmiany w ewidencji (nazwiska, specjalizacje, tytuły zawodowe)

Klaudiusz Kulak

tel. komórkowy 785-665-515 / klaudiusz.kulak@oia.waw.pl/
Prowadzenie: ewidencji członków OIA: rejestrowanie i wyrejestrowywanie z OIA, zmiany w ewidencji (nazwiska, specjalizacje, tytuły zawodowe,zmiany adresów zamieszkania, aktualizacja miejsc pracy, itp.), przeszkolenia uzupełniające („powrót” do zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat /w myśl art. 17 ustawy o izbach aptekarskich/), wnioski dot. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty, sprawy różne

Elżbieta Nowakowska (Delegatura w Radomiu)

tel. komórkowy 785-665-516 / oia.radom@poczta.fm/
Prowadzenie: ewidencji składek członkowskich, rejestru farmaceutów z terenu Delegatury, ciągłych szkoleń farmaceutów, sprawy różne

Bożena Olech

tel. komórkowy 785-665-517 / bozena.olech@oia.waw.pl/
Prowadzenie: składki, windykacji należności dot. składek członków OIA w Warszawie, dystrybucji zaproszeń na odpłatne imprezy, ciągłych szkoleń farmaceutów (wydawanie kart, wpisy, potwierdzenie realizacji szkoleń)

Emilia Napora

tel. komórkowy 785-665-518 /sekretariat@oia.waw.pl/
Prowadzenie: sekretariat biura OIA w Warszawie, sprawy różne

Jolanta Komorowska

tel. komórkowy 785-665-519 / jolanta.komorowska@oia.waw.pl/
Prowadzenie: sekretariat Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Aptekarskiego OIA w Warszawie