Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w ankiecie prowadzonej przez mgr farm. Magdalenę Niedzielko we współpracy z Polskim Towarzystwem Bezpiecznej Farmakoterapii. Ankieta ma na celu zgromadzenie opinii pacjentów oraz osób wykonujących zawody medyczne na temat niepożądanych działań leków oraz doświadczeń z nimi związanymi.

Wyniki zebrane za pomocą tej ankiety będą wykorzystane w pracy doktorskiej dr Magdaleny Niedzielko. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 15 minut.

Dr Niedzielko zauważa, że brakuje odpowiedzi od mężczyzn, mimo dystrybucji ankiety różnorodnymi kanałami. Stara się więc zrównoważyć tę dysproporcję w głosach respondentów i respondentek. Każdy udział w ankiecie jest cenny i bardzo mile widziany.

Prosimy o wypełnienie ankiety oraz o przekazanie linku znajomym lub członkom rodziny, którzy również mogliby wziąć udział. Wszelkie opinie są ważne i pomagają lepiej zrozumieć zdanie respondentów na dany temat.

Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie!

Leave a reply