Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń: 20 kwietnia 2024 r.

***

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniach od 23 do 26 maja 2024 r. Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie organizuje dla Członków Izby XII Rajd Aptekarzy w Tatrach.
Planowaną bazą noclegową jest Pensjonat DAWIDEK w Zakopanem, ul. Pardałówka 23.

Obecnie nie posiadamy informacji o wysokości odpłatności dla uczestników – członków OIA w Warszawie oraz pełnej odpłatności – prosimy o przekazanie deklaracji chęci uczestnictwa w rajdzie.

W zgłoszeniu prosimy podać:

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres mailowy
  3. Numer telefonu
  4. Informację, czy zgłaszana osoba jest członkiem Izby oraz jeśli zgłaszamy dziecko, wiek dziecka
  5. Jeśli istnieją preferencje dotyczące wspólnego zakwaterowania prosimy o wpisanie informacji o osobach do zgłoszenia,

Koordynatorami wydarzenia z ramienia Izby są Panowie:

mgr farm. Tomasz Uchimiak (tel. 693-090-912, e-mail: tomasz.uchimiak@oia.waw.pl)

mgr farm. Maciej Drogowski (e-mail: maciejdrogowski72@gmail.com), z którym prosimy kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z wyjazdem (termin przesyłania zgłoszeń, zakwaterowanie, wstępny program rajdu).

Leave a reply