Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [1], prezentujemy pierwszy wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego, przeznaczonego do sporządzenia leków recepturowych. Zgodnie z artykułem 6 ust. 8a ustawy o refundacji, limit został określony na poziomie 15 percentyla rozkładu cen danego surowca farmaceutycznego w roku poprzednim, czyli 2022 roku. Dane do wyznaczenia tych limitów pochodzą od aptek i zostały przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Okres Obowiązywania Wykazu Limitów: Wykaz limitów jest ważny do 30 czerwca 2024 roku.

Co obejmuje Limit: Limity odnoszą się do jednostki surowca (1 g) w cenach hurtowych netto, czyli cenach nabycia przez aptekę netto.

Podstawowe Źródło Danych: Informacje zawarte w wykazie zostały opracowane na podstawie cen zgłaszanych przez apteki do Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2022, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Surowce Nieuwzględnione w Wykazie: W przypadku surowców, których aktualnie nie uwzględniono w wykazie, Narodowy Fundusz Zdrowia nie dysponuje informacjami o ich cenach. Wynika to z faktu, że w badanym okresie nie były one używane i nie były zgłaszane do NFZ przez apteki. Dla tych surowców nie zostały wyznaczone limity.

Finansowanie Surowców Spoza Wykazu: Surowce spoza opublikowanej listy są finansowane w wysokości odpowiadającej cenie ich nabycia przez aptekę. Limity dla tych surowców zostaną ustalone w kolejnym wykazie, który będzie publikowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Niniejszy wykaz stanowi istotne narzędzie dla profesjonalistów z branży farmaceutycznej, umożliwiając transparentne i zgodne z przepisami finansowanie surowców niezbędnych do sporządzania leków recepturowych.


Wykaz limitów cen surowców farmaceutycznych [xlsx]

Wykaz limitów cen surowców farmaceutycznych [pdf]

Źródło: www.nfz.gov.pl

Leave a reply