W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących programu bezpłatnych leków oraz wprowadzeniem nowej listy leków refundowanych, obowiązującej od 1 września 2023 roku, informujemy o możliwości wystawiania recept refundowanych z oznaczeniem:

  • „S” – dla osób powyżej 65 roku życia.
  • „DZ” – dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, jeśli wcześniejsza recepta wystawiona przed 1 września 2023 roku nie została jeszcze w pełni zrealizowana, a pacjent uzyskał prawo do bezpłatnych leków od tego dnia.

Wystawienie takiej recepty zapewnia pacjentowi możliwość skorzystania z zakupu leków z listy „65+” lub „18-„, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat w aptece, w której zostanie zrealizowana recepta.

WAŻNE! Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że lekarze i pielęgniarki w okresie przejściowym powinni uwzględnić fakt wystawienia takiej recepty w dokumentacji medycznej na życzenie pacjenta lub opiekuna prawnego/faktycznego.

Aktualnie w Centrum e-Zdrowia prowadzone są prace nad wprowadzeniem nowej funkcjonalności systemowej, która będzie wspierać osoby uprawnione do wystawiania recept dla pacjentów „65+” i „18-„ Ta nowa funkcjonalność umożliwi zablokowanie realizacji recepty, która nie została jeszcze zrealizowana i została wystawiona przed 1 września 2023 roku.

Przypominamy, że pacjent ma prawo do otrzymania leku bezpłatnie, pod warunkiem spełnienia wszystkich następujących kryteriów:

1. Lek jest wymieniony na liście „18-” lub „65+” (są to leki, które zostały objęte refundacją na podstawie obowiązujących przepisów i wykazują udokumentowaną skuteczność i bezpieczeństwo stosowania u pacjentów poniżej 18 roku życia lub powyżej 65 roku życia).

2. Pacjent nie ukończył 18 lat lub ukończył 65 lat (wiek ten weryfikowany jest na podstawie numeru PESEL, a u osób nieposiadających numeru PESEL, na podstawie daty urodzenia).

3. Lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które jest objęte refundacją dla danego leku (informacje dotyczące wskazań znajdują się w załączniku A1 obwieszczenia refundacyjnego).

4. Receptę wystawił lekarz lub pielęgniarka, którzy są uprawnieni do wystawienia recepty na bezpłatne leki dla pacjenta poniżej 18 roku życia lub powyżej 65 roku życia.

5. W rubryce „kod uprawnień dodatkowych pacjenta” na recepcie lekarz wpisze „DZ” w przypadku pacjentów poniżej 18 roku życia lub „S” w przypadku pacjentów powyżej 65 roku życia.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl

Leave a reply