Wszystkim wybranym osobom serdecznie gratulujemy a wybierającym Delegatom biorącym udział w Zjeździe bardzo dziękujemy za uczestnictwo, dokonanie wyboru i poświęcony czas.

W dniu 30 listopada 2023 r. na drugim posiedzeniu ORA OIA w Warszawie dokonano wyboru Prezydium Izby (patrz punkt II.)

I.

W sobotę 25 listopada 2023 r. odbył się XXXVIII OZA OIA w Warszawie. W czasie zjazdu Delegaci na Zjazd IX kadencji dokonali wyboru:

  • Prezesa Izby,
  • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
  • Okręgowej Rady Aptekarskiej,
  • Z-ców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
  • Członków Okręgowego Sądu Aptekarskiego,
  • Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej
  • Delegatów OIA w Warszawie na Krajowy Zjazd Aptekarzy

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie w IX kadencji

  1. mgr farm. Marian Witkowski

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIA w Warszawie IX kadencji

  1. mgr farm. Agnieszka Bielejec

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego OIA w Warszawie IX kadencji

  1. mgr farm. Elżbieta Lazurek

Okręgowa Rada Aptekarska OIA w Warszawie IX kadencji

1. mgr farm. Marian Witkowski

2. dr n. farm. Sławomir Białek

3. mgr farm. Marta Borowa

4. mgr farm. Adam Borowy

5. mgr farm. Marta Byliniak

6. mgr farm. Ewa Dobrosielska

7. mgr farm. Jakub Dorociak

8. mgr farm. Katarzyna Dryja

9. mgr farm. Magdalena Dzido

10. mgr farm. Emilia Gąsińska

11. mgr farm. Aldona Gołacka

12. dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz

13. mgr farm. Małgorzata Jakóbisiak

14. mgr farm. Artur Jędra

15. mgr farm. Aleksandra Krancberg

16. mgr farm. Dariusz  Lewandowski

17. mgr farm. Monika Mrozińska

18. mgr farm. Katarzyna Rogala

19. mgr farm. Dorota Smółkowska

20. mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka

21. dr n. farm. Magdalena Stolarczyk

22. mgr farm. Wojciech Szkopański

23. mgr farm. Łukasz Weresiński

24. mgr farm. Daria Zielińska

25. dr n. farm. Jerzy Żabiński

Z-cy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIA w Warszawie IX kadencji

1. dr n. farm. Agnieszka  Chodkowska-Doktór

2. mgr farm. Alina Fornal

3. mgr farm. Rafał Kłos

4. mgr farm. Sylwia  Krauze-Nowakowska

5. mgr farm. Sylwia  Lewandowska-Pachecka

6. dr n. farm. Marek Malinowski

7. mgr farm. Martyna Pasik

Z-cy Przewodniczącej Okręgowego OIA w Warszawie IX kadencji

1. mgr farm. Grażyna Czuba

2. mgr farm. Mariola Ogonowska

3. mgr farm. Małgorzata Szelachowska

Członkowie Okręgowego Sądu Aptekarskiego OIA w Warszawie IX kadencji

1. mgr farm. Ewa Cielemęcka-Zajdel

2. mgr farm. Paulina Dzięga

3. mgr farm. Zbigniew Gadamski

4. mgr farm. Agnieszka Gołda

5. mgr farm. Krzysztof Góra

6. mgr farm. Anita Jeglińska

7. mgr farm. Jolanta Klimowicz

8. dr n. farm. Piotr Kowalowski

9. mgr farm. Piotr Tyrcha

10. mgr farm. Grzegorz Wielgosz

11. mgr farm. Maria Żelazna

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIA w Warszawie IX kadencji

1. mgr farm. Monika Drab

2. mgr farm. Krzysztof Kondracki

3. mgr farm. Jolanta Krawczyk

4. mgr farm. Adam Marendowski

5. mgr farm. Andrzej Patyra

6. mgr farm. Benedykt Rak

7. mgr farm. Sławomir Sobczak

Delegaci OIA w Warszawie na Krajowy Zjazd Aptekarzy IX kadencji

1. dr n. farm. Sławomir Białek

2. mgr farm. Agnieszka Bielejec

3.  mgr farm. Marta Borowa

4. mgr farm. Adam Borowy

5. mgr farm. Michał Byliniak

6. dr n. farm. Agnieszka Chodkowska-Doktór

7. mgr farm. Ewa Cielemęcka-Zajdel

8. mgr farm. Grażyna Czuba

9. mgr farm. Maria Długokęcka

10. dr n. farm. Justyna Długokęcka-Licbarska

11. mgr farm. Ewa Dobrosielska

12. mgr farm. Jakub Dorociak

13. mgr farm. Monika Drab

14. mgr farm. Katarzyna Dryja

15. mgr farm. Emilia Gąsińska

16. mgr farm. Maria Głowniak

17. mgr farm. Aldona Gołacka

18. mgr farm. Agata Góraj

19. dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz

20. mgr farm. Małgorzata Jakóbisiak

21. mgr farm. Artur Jędra

22. mgr farm. Jolanta Klimowicz

23. mgr farm. Rafał Kłos

24. mgr farm. Krzysztof Kondracki

25. mgr farm. Aleksandra Krancberg

26. mgr farm. Sylwia Krauze-Nowakowska

27. mgr farm. Jolanta Krawczyk

28. mgr farm. Agnieszka Leśkiewicz-Szkopańska

29. mgr farm. Sylwia Lewandowska-Pachecka

30. mgr farm. Dariusz Lewandowski

31. mgr farm. Anna Łuksza-Bicka

32. mgr farm. Marek Malinowski

33. mgr farm. Agnieszka Moszczyński

34. mgr farm. Andrzej Pachecka

35. dr hab. n. farm. Dariusz Pisklak

36. mgr farm. Jolanta Pokorowska

37. mgr farm. Benedykt Rak

38. mgr farm. Katarzyna Rogala

39. mgr farm. Marta Roszkowska

40. mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka

41. dr n. farm. Magdalena Stolarczyk

42. mgr farm. Izabela  Szeligowska

43. mgr farm. Wojciech  Szkopański

44. mgr farm. Krzysztof Świgoniak

45. mgr farm. Łukasz Weresiński

46. mgr farm. Agnieszka Wielgosz

47. mgr farm. Grzegorz Wielgosz

48. mgr farm. Marian Witkowski

49. mgr farm. Dariusz Zarzecki

50. mgr farm. Anna Zawisza

51. mgr farm. Mikołaj Zerhau

52. dr n. farm. Jerzy Żabiński

53. mgr farm. Maria Żelazna

II. Prezydium ORA OIA w Warszawie (7 osób)

1. Na pierwszym posiedzeniu Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, które odbyło się bezpośrednio po Zjeździe dokonano wyboru Skarbnika oraz Sekretarza OIA w Warszawie IX kadencji (2023′ – 2027′)

mgr farm. Emilia Gąsińska – Skarbnik

mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka – Sekretarz

2. Na drugim posiedzeniu Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, które odbyło się w Biurze OIA w Warszawie w dniu 30 listopada 2023 r. dokonano wyboru Z-ców Prezesa oraz Sekretarza OIA w Warszawie IX kadencji (2023′ – 2027′)

mgr farm. Dorota Smółkowska – Zastępca Prezesa

mgr farm. Jakub Dorociak – Zastępca Prezesa

dr n. farm. Jerzy Żabiński – Zastępca Prezesa

mgr farm. Wojciech Szkpański- Sekretarz

Leave a reply