Szanowni Państwo,

Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych uruchomiło program mający na celu wdrożenie Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej, bazujący na współpracy i szkoleniu farmaceutów szpitalnych z różnych krajów europejskich. Program SILCC (Statement Implementation Learning Collaborative Centres) daje farmaceutom możliwość odwiedzenia szpitali w innych krajach członkowskich EAHP, aby poznać ich procedury i rozwiązania zgodne z Deklaracją.

Obecnie program SILCC nie jest finansowany przez EAHP, jednakże jest on okazją do nawiązania współpracy pomiędzy europejskimi aptekami. Ośrodki szkoleniowe uczestniczące w programie mogą liczyć na gratyfikacje w postaci bezpłatnej rejestracji na coroczny Kongres EAHP.

Farmaceuci chcący wziąć udział w programie jako gospodarz lub uczestnik, muszą najpierw przeprowadzić samoocenę za pomocą Narzędzia do Samooceny (SAT).

W celu uzyskania informacji zachęcamy do odwiedzenia farnpage’a Naczelna Izba Aptekarska oraz statements.ehap.eu

Leave a reply