Minister Zdrowia informuje, że w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących wystawiania i realizacji tzw. „recept rocznych”, określonych w ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1938), od 1 marca 2024 r. obowiązuje system informatyczny (w ramach tzw. „systemu P1”). System ten oblicza ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, przepisanego na tzw. „erecepcie rocznej”, która może być wydana pacjentowi w aptece. Poprawne funkcjonowanie tego systemu wymaga wystawiania e-recepty według nowego schematu zapisu informacji o dawkowaniu.

Wcześniejsze komunikaty dotyczące tej sprawy, datowane na przełom lutego i marca br., informowały o nowym schemacie ułatwiającym precyzyjne zapisywanie informacji o schematach dawkowania oraz okresie stosowania na e-recepcie.

W odniesieniu do ostatniego z tych komunikatów, opatrzonych datą 1 marca 2024 r. i oznaczeniem PLPR.454.60.2024.PR, Minister Zdrowia pragnie poinformować (i jednocześnie skorygować powyższy komunikat), że pierwotny termin zakończenia okresu przejściowego, w którym możliwe jest wystawianie e-recept w dwóch schematach (dotychczasowym oraz nowym), zostaje przedłużony z 1 kwietnia na 8 maja 2024 r.

Od dnia 9 maja 2024 r. oprogramowanie gabinetowe powinno być dostosowane przez dostawców do nowych wymagań, a personel medyczny korzystający z tych rodzajów oprogramowania powinien być przygotowany do ich stosowania.

Źródło: www.gov.pl

Leave a reply