Szanowni Państwo,

Informujemy, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) zatwierdził projekt naklejki przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Po wnikliwej analizie, GIF potwierdził, że umieszczenie tej informacji w aptekach nie narusza przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek, określonych w art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne.

Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że naklejka nie może zawierać żadnych dodatkowych treści o charakterze oceniającym, ani znaków graficznych, które mogłyby być interpretowane jako zachęta do skorzystania z usług konkretnej apteki.

Prosimy o ścisłe stosowanie się do tych wytycznych, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i problemów prawnych.

Leave a reply