Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Centrum e-Zdrowia we współpracy z Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia zakończyło prace nad uruchomieniem Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Proces budowy tego systemu był efektem współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz konsultacji z Urzędami Wojewódzkimi. Wymogi funkcjonalne zostały precyzyjnie określone w oparciu o aktualną ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 roku dotyczącą niektórych zawodów medycznych.

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego będzie dostępny pod adresem rizm.ezdrowie.gov.pl.

Najważniejsze funkcjonalności systemu obejmują:

  • rejestrację wniosków o wpis do rejestru przez przedstawicieli zawodów medycznych, zgodnie z wymogami ustawowymi,
  • obsługę złożonych wniosków przez Urzędy Wojewódzkie, włączając w to tworzenie wpisów w rejestrze,
  • generowanie zaświadczeń o wpisie.


Role w systemie

Podczas pierwszego logowania do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (dalej zwany Rejestrem), każdy użytkownik automatycznie otrzymuje domyślną rolę Pracownika Medycznego. Dodatkowo Rejestr udostępnia osobne panele dla Pracownika Ministerstwa Zdrowia oraz dla Pracownika i Administratora Urzędu Wojewódzkiego. W sytuacji, gdy użytkownik ma przypisaną więcej niż jedną rolę, po zalogowaniu musi wybrać, w jakiej roli chce korzystać z Rejestru. Poniżej znajdują się dedykowane instrukcje dla poszczególnych ról systemowych:

  1. Użytkownik anonimowy może wyszukiwać oraz przeglądać publiczne dane wpisów. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Użytkownik niezalogowany – podręcznik użytkownika [otwiera się w nowej karcie].
  2. Pracownik medyczny ma możliwość składania wniosków o wpis, przeglądania informacji dotyczących swoich wpisów oraz okresów kształcenia w wybranym zawodzie. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Pracownik medyczny – podręcznik użytkownika [otwiera się w nowej karcie].

Aby uzyskać dostęp do Rejestru, konieczne jest posiadanie numeru PESEL. Więcej informacji na temat uzyskiwania numeru PESEL można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

Więcej informacji dotyczących korzystania z Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego można uzyskać pod adresem https://rizm.ezdrowie.gov.pl/howToUseRizm

Leave a reply