OPRACOWANIE

***

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Chcąc skorzystać z preferencyjnych cen energii elektrycznej za cały okres (do 31 grudnia 2023 r.) oświadczenie należy złożyć do 30 listopada 2022 r.

Leave a reply