Członkowie OIA w Warszawie

(wg. stanu na dzień 31 stycznia 2023 r.)

Szanowni Państwo,

przekazujemy do publicznej wiadomości uchwałę ORA OIA w Warszawie dot. zasad podziału OIA w Warszawie na rejony wyborcze w celu wyboru delegatów na OZA OIA w Warszawie.

Serdecznie prosimy o uważne i dokładne zapoznanie się z treścią uchwały.

z poważaniem

Biuro OIA w Warszawie

Regulamin wyboru delegatów – Uchwała KZA.V-27-2008 z 19.01.2008

Leave a reply