Plik pdf zawiera łącznie: 34 strony

W środę 5 grudnia 2018 r. otrzymaliśmy korespondencję dot projektu uchwały m.st. Warszawy dot. godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie ew. uwag do czwartku  13 grudnia do godz. 12.00  na adres mailowy: sekretariat@oia.waw.pl  w treści tematu prosimy wpisać Dyżury Aptek Warszawa 2019

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy dot godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Stołecznego Warszawy

 

 Zostaw odpowiedź