P.T.

Członkowie OIA w Warszawie

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciwko Państwa oczekiwaniom uprzejmie informujemy, że od chwili obecnej tj. od 3 października 2022 r. uruchomiliśmy nowy adres mailowy na który Członkowie OIA w Warszawie (zgodnie z Centralnym Rejestrem Farmaceutów) mogą codziennie przesyłać pytania dot. zagadnień podatkowych:

nowy adres emial: PYTANIA.RADCA.PODATKOWY@OIA.WAW.PL

Formuła indywidulanych – bezpośrednich spotkań z p. Bogusławem Niemcem – radcą podatkowym w Biurze OIA w Warszawie, które odbywały się raz w miesiącu (do września 2022 r.) nie będzie już realizowana.

Zadając pytania prosimy:

  • w temacie pytania napisać TEMAT: pytanie do doradcy podatkowego; imię i nazwisko zadającego pytanie oraz numer Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty

  • w treści pytania prosimy o zadanie PYTANIA (jak najbardziej precyzyjnie) a także podanie (do siebie) numeru telefonu komórkowego.

Uprzejmie informujemy, że odpowiedzi na pytania uzyskają wyłącznie Członkowie OIA w Warszawie.

z poważaniem

Biuro OIA w Warszawie

Leave a reply