Jednostkami uprawnionymi do wystawiania CERTYFIKATÓW potwierdzających uzyskanie „twardych punktów” są WYŁĄCZNIE STUDIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYDZIAŁÓW FARMACEUTYCZNEGO UCZELNI MEDYCZNYCH

Portale internetowe

www.e-dukacja.pl   (Studium Kształc. Podyplomowego CMUJ w Krakowie) – po zapisaniu się na kurs ,kurs udostępnia OIA w Warszawie

www.e-farmacja.net

https://pharmadot.pl/amara/

www.farmaklub.pl 

www.stworzone dla farmaceuty.pl

www.dobryfarmaceuta.pl

www.centrumfitoterapii.pl/edukacja.php

www.szkolenia.ptfarm.pl /kursy udostępnia ptfarm.pl/

www.doctrina.biz

www.dlafarmaceuty.info

***

WYJAŚNIENIE

Ilość punktów do zdobycia w jednym cyklu edukacyjnym -100 pkt

Minimum twardych punktów 50; maks 100 (tak więc zdobycie 100 pkt. twardych – zalicza cykl edukacyjny).

W przypadku zdobycia większej ilości punktów, punkty nie przenoszą się na kolejny okres edukacyjny.

Cykl edukacyjny rozpoczyna się z 1 styczniem roku następnego po przyznaniu Prawa Wykonywania Zawodu.

 W przypadku osób, które uzyskały Prawo Wykonywania Zawodu po odbyciu przeszkolenia uzupełniającego (powrót do zawodu) szkolenia ciągłe dla tej grupy osób rozpoczynają się z pierwszym dniem miesiąca po zakończeniu przeszkolenia (art. 17 ustawy  o izbach aptekarskich).

Punkty edukacyjne („twarde i miękkie”) można zdobywać w drodze szkoleń stacjonarnych lub internetowych .Zostaw odpowiedź