Regulamin 

zamieszczania ogłoszeń w sprawie pracy dla farmaceutów na stronie internetowej

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie

 1. Na stronie internetowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie możliwe jest zamieszczenie ogłoszeń dotyczących poszukiwania pracy lub pracowników.
 2. Zamieszczanie ogłoszeń następuje nieodpłatnie.
 3. Ogłoszenia może złożyć:
  1. w przypadku ogłoszeń – dam pracę – właściciel lub współwłaściciel apteki, będący członkiem Izby,
  2. w przypadku ogłoszeń – szukam pracy – członek Izby.
 1. Warunkami umieszczenia ogłoszenia są:
  1. przesłanie ogłoszenia drogą elektroniczną na adres:   ogloszenia@oia.waw.pl
  2. brak zaległych składek członkowskich zgłaszającego (Członka OIA w Warszawie).
 1. Treść zgłoszenia powinna być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Redaktor strony internetowej, ma prawo odmowy publikacji ogłoszenia bez podania powodów.
 3. Podanie danych osobowych przesyłającego zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Izby.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do ogłoszeń dotyczących pracy w punkcie aptecznym, hurtowni farmaceutycznej oraz apteki szpitalnej, przy czym w tym ostatnim przypadku wymogu bycia członkiem Izby nie stosuje się do podmiotu prowadzącego aptekę szpitalną.

adres mailowy na który należy przesłać treść: ogloszenia@oia.waw.pl

 

INFORMACJA DODATKOWA

Oprócz pełnej treści ogłoszenia („pisanego z klawiatury” tj. bez załączników),  która ma zostać zamieszczona na stronie internetowej Izby  prosimy dodatkowo o podanie imienia i nazwisko Członka Izby (mgr farmacji przesyłającego ogłoszenie) oraz kontakt telefoniczny (przesyłającego ogłoszenie).

 

 

Leave a reply