W celu zalogowania się do panelu farmaceuty proszę o wpisanie swojego numeru PWZF, oraz numeru PESEL jako hasło (można zmienić w panelu edycji danych).