Wysokość składek członkowskich OIA w Warszawie

UCHWAŁA ORA OIA w Warszawie Nr 954/2017 obowiązuje od 1.01.2018 r.

UCHWAŁA ORA OIA w Warszawie Nr VIII/273/2021 (zmieniająca uchwałę nr 954/2017 w par. 6) obowiązuje od 1.05.2021 r.

UCHWAŁA ORA OIA w Warszawie Nr VIII/299/2021 (zmieniająca uchwałę nr 954/2017 w par. 1 ust. 3) obowiązuje od 1.12.2021 r.

 

Aktualizacja (dotycząca składki ulgowej):

Składka ulgowa od 1 stycznia 2023 r. wynosi 10,80 (tj. równa wysokości składki odprowadzanej na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej w związku z postanowieniem NRA Nr VIII/1/2023 z 25.01.2023)  wynikająca z faktu:

-przebywania na urlopie wychowawczym (skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia prosimy przesłać do Biura Izby np. drogą mailową: biuro@oia.waw.pl)

-statusu osoby bezrobotnej (skan decyzji UP prosimy przesłać do Biura Izby np. drogą mailową: biuro@oia.waw.pl)

-pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (skan decyzji MOPS/GOPS prosimy przesłać do Biura Izby np. drogą mailową: biuro@oia.waw.pl)

 • FarmaceutaFarmaceuta
 • Kierownik aptekiKierownik apteki
 • Kierownik hurtowni farmaceutycznejKierownik hurtowni farmaceutycznej
 • Urlop wychowawczyUrlop wychowawczy
 • Osoba zarejestrowana jako bezrobotnaOsoba zarejestrowana jako bezrobotna
 • Podstawowa

 • 35 PLN

  za miesięc

 • Farmaceuta
 • Kierownik apteki
 • Kierownik hurtowni farmaceutycznej
 • Urlop wychowawczy
 • Osoba zarejestrowana jako bezrobotna
 • Kierownicza

 • 60 PLN

  za miesięc

 • Farmaceuta
 • Kierownik apteki
 • Kierownik hurtowni farmaceutycznej
 • Urlop wychowawczy
 • Osoba zarejestrowana jako bezrobotna
 • Ulgowa

 • 10,80 PLN

  za miesięc

 • Farmaceuta
 • Kierownik apteki
 • Kierownik hurtowni farmaceutycznej
 • Urlop wychowawczy
 • Osoba zarejestrowana jako bezrobotna
 • Seniora

 • 0 PLN

  za miesięc

 • Farmaceuta
 • Kierownik apteki
 • Kierownik hurtowni farmaceutycznej
 • Urlop wychowawczy
 • Osoba zarejestrowana jako bezrobotnaOsoba będąca emerytem lub rencistą, nie wykonująca zawodu farmaceuty w żaden sposób.
 • NR KONTA: 21 1240 1138 1111 0000 0209 2153

  Bank Pekao S.A. / XI Oddział w Warszawie

  tytułem: ( numer PWZ / PESEL / Imię i Nazwisko )

 • ZALOGUJ SIĘ I ZAPŁAĆ ONLINE

Przydatne informacje

1

W celu poprawnego zweryfikowania wpłaty, przy wpłacie na konto OIA w Warszawie proszę podać w tytule wpłaty przynajmniej jedno z poniższych danych: PWZ, PESEL, Imię i Nazwisko.

2

W przypadku zaległości w płatności składki członkowskiej w OIA w Warszawie, wpłacone kwoty w pierwszej kolejności zalicza się na poczet składek najwcześniej wymagalnych.