Wysokość składek członkowskich OIA w Warszawie

Zgodnie z UCHWAŁĄ Nr 954/2017 (link do dokumentu) Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej w OIA w Warszawie. Wysokość składek członkowskich obowiązuje od dnia 1 styczeń 2018 r.

 • FarmaceutaFarmaceuta
 • Kierownik aptekiKierownik apteki
 • Kierownik hurtowni farmaceutycznejKierownik hurtowni farmaceutycznej
 • Urlop wychowawczyUrlop wychowawczy
 • Osoba zarejestrowana jako bezrobotnaOsoba zarejestrowana jako bezrobotna
 • Podstawowa

 • 35 PLN

  za miesięc

 • Farmaceuta
 • Kierownik apteki
 • Kierownik hurtowni farmaceutycznej
 • Urlop wychowawczy
 • Osoba zarejestrowana jako bezrobotna
 • Kierownicza

 • 60 PLN

  za miesięc

 • Farmaceuta
 • Kierownik apteki
 • Kierownik hurtowni farmaceutycznej
 • Urlop wychowawczy
 • Osoba zarejestrowana jako bezrobotna
 • Ulgowa

 • 10 PLN

  za miesięc

 • Farmaceuta
 • Kierownik apteki
 • Kierownik hurtowni farmaceutycznej
 • Urlop wychowawczy
 • Osoba zarejestrowana jako bezrobotna
 • Seniora

 • 0 PLN

  za miesięc

 • Farmaceuta
 • Kierownik apteki
 • Kierownik hurtowni farmaceutycznej
 • Urlop wychowawczy
 • Osoba zarejestrowana jako bezrobotnaOsoba będąca emerytem lub rencistą, nie wykonująca zawodu farmaceuty w żaden sposób.
 • NR KONTA: 21 1240 1138 1111 0000 0209 2153

  Bank Pekao S.A. / XI Oddział w Warszawie

  tytułem: ( numer PWZ / PESEL / Imię i Nazwisko )

 • ZALOGUJ SIĘ I ZAPŁAĆ ONLINE

Przydatne informacje

1

W celu poprawnego zweryfikowania wpłaty, przy wpłacie na konto OIA w Warszawie proszę podać w tytule wpłaty przynajmniej jedno z poniższych danych: PWZ, PESEL, Imię i Nazwisko.

2

W przypadku zaległości w płatności składki członkowskiej w OIA w Warszawie, wpłacone kwoty w pierwszej kolejności zalicza się na poczet składek najwcześniej wymagalnych.