Załączamy artykuł dot. zmiany oraz powodów zmiany wysokości składki Członkowskiej OIA w Warszawie, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Ponadto w Biuletynie Informacyjnym nr 2/2017 na stronie: 8, 9 został zamieszczony skan Uchwały dot. obowiązującej składki Członkowskiej począwszy od 1 stycznia 2018 r.

Uchwała składa się z dwóch stron:

Biuletyn-Informacyjny-OIA-w-Warszawie-nr-2-z-2017Zostaw odpowiedź