Szanowni Państwo,

opublikowana została zmiana ustawy o izbach aptekarskich dokonana ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Zmiana zawarta jest w art.3 ustawy nowelizującej (s. 42 Dziennika Ustaw).

W związku z powyższą zmianą we wszelkich aktach normatywnych przygotowywanych w Izbie, w których powołujemy się na ustawę o izbach aptekarskich, dane promulgacyjne ustawy IA będą przedstawiane w następujący sposób:

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1496, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 577).

W pismach przy powoływaniu ustawy IA możemy posługiwać się skróconą wersją:

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1496, z późn. zm.)

W załączeniu ustawa nowelizująca, która wejdzie w życie z dniem 27 kwietnia 2019 r. (KLIKNIJ TUTAJ).Zostaw odpowiedź