Zebranie (zdalne-webinarowe) Kierowników Aptek Ogólnodostępnych w ramach comiesięcznego zebrania Komisji | czwartek 24.06.2021 godz. 10.00

Koleżanki i Koledzy Zapraszamy na spotkanie webinarowe (on-line) w czwartek 24 czerwca 2021 r. od godz. 10.00 w ramach comiesięcznego zebrania Kierowników Aptek Ogólnodostępnych. W  programie przewidziano: informacje bieżące, stan prawny – zmiany, interpretacje, regulacje prawne, etc… Prowadzący spotkanie: mgr farm. Michał Byliniak – Prezes Izby, mgr farm. Marian Witkowski – Konsultant Farmaceutyczny, Skarbnik Izby