P.T.

Właściciele aptek ogólnodostępnych – Członkowie OIA w Warszawie

Dotyczy: zebrania Właścicieli aptek – Członków OIA w Warszawie połączonego ze Spotkaniem Wigilijnym.

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

Uprzejmie informujemy, że ostanie w roku 2018 r. zebranie Właścicieli aptek ogólnodostępnych, odbędzie się w czwartek 6 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w Biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie mieszczącym się przy ul. Żeromskiego 77 lok. 6 (IV p.) w Warszawie.

W programie zebrania przewidziano spotkanie z p. Michałem Byliniakiem – Prezesem Izby, który przekaże aktualnie informacje dot. procedowanych aktów prawnych w tym dot. e-recepty oraz serializacji (autentyczności leków).

W imieniu własnym a także p. Prezesa serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa po zebraniu na Spotkanie Wigilijno-Opłatkowe, które także odbędzie się na terenie Biura Izby.

z poważaniem

Przewodniczący Komisji Właścicieli Aptek Ogólnodostępnych

mgr farm. Wojciech Szkopański

 

zawiadomienie o zebraniu właścicieli aptek 6 12 2018Zostaw odpowiedź