Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

W naszej Izbie, XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy, został zaplanowany na 30 listopada i 1 grudnia 2019 r. (dwa dni).

Zjazd  poprzedzą  zebrania wyborcze w 13 rejonach wyborczych.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/63/2015 z dnia 24 marca 2015 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej,  w naszej Izbie  1 delegat na Okręgowy Zjazd Aptekarzy przypada na 35 członków izby w danym rejonie wyborczym.

Liczba mandatów w rejonach wyborczych została ustalona na podstawie aktualnego rejestru członków Izby, według stanu na dzień 31 stycznia 2019 r.

  • Kto ma czynne prawo wyborcze, to znaczy prawo do wybierania  delegatów na  Okręgowy Zjazd Aptekarzy.

Prawo to przysługuje wszystkim członkom Izby, z wyjątkiem  farmaceutów, wobec których prawomocnie orzeczono karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

  • Bierne prawo wyborcze, czyli możliwość zostania delegatem na okręgowy zjazd aptekarski, przysługuje farmaceutom – członkom Izby, z wyłączeniem farmaceutów ukaranych przez sąd aptekarski karą upomnienia, nagany lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu – w okresie odbywania kary.

Kandydatów na delegatów zgłaszają członkowie zebrania rejonowego ustnie lub pisemnie. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko kandydata,
  2. informację, czy jest pracodawcą czy pracownikiem,
  3. imię i nazwisko zgłaszającego, a przy zgłoszeniu pisemnym także podpis.

Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć, ustnie lub pisemnie, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Uczestnicy zebrania, przed głosowaniem, mają prawo zadawania pytań kandydatom na delegatów.

Terminy zebrań wyborczych dla rejonów wyborczych naszej Izby podajemy poniżej

I) 7.03.2019 r. – Rejon wyborczy Młodych Farmaceutów (Nr 9) obejmujący farmaceutów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu w okresie od 1 maja 2015 r. do 31 stycznia 2019 r.

Miejsce zebrania –  siedziba Izby (Warszawa ul. S. Żeromskiego 77 lV piętro).

Zebranie rozpocznie się w I terminie o godz. 17.00. Jeżeli o godz. 17.00 nie będzie quorum, tj. obecności  50 % uprawnionych, to wówczas rozpoczyna  się ono w II terminie, o godz. 17.30  – niezależnie od ilości obecnych.

Po zebraniu zapraszamy na wykład mgr. farm. Michała Byliniaka pt. „Praktyczne aspekty  realizacji recept”.

 

II) 14.03.2019 r. – Rejon wyborczy farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych zakładowych i działach farmacji (Nr 7).

Miejsce zebrania –  siedziba Izby (Warszawa ul. S. Żeromskiego 77, lV piętro).

Zebranie rozpocznie się w I terminie o godz. 16.00. Jeżeli o godz. 16.00 nie będzie quorum, tj. obecności  50 % uprawnionych, to wówczas rozpoczyna  się ono w II terminie, o godz. 16.30  – niezależnie od ilości obecnych.

 

III) 16.03.2019 r. – Rejon wyborczy Warszawa-Centrum (Nr 10) obejmujący farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych na terenie dzielnic Warszawy: Śródmieście, Mokotów, Wola, Ochota, Żoliborz, Praga Północ, Praga Południe oraz farmaceutów niewykonujących aktualnie zawodu, lecz mieszkających na terenie tych dzielnic, z wyjątkiem farmaceutów z rejonów Nr 8 i 9.

Miejsce zebrania –  Warszawski Dom Technika NOT (Warszawa ul. Czackiego 3/5 Sala A na III piętrze).

Zebranie rozpocznie się w I terminie o godz. 9.30. Jeżeli o godz. 9.30 nie będzie quorum, tj. obecności  50 % uprawnionych, to wówczas rozpoczyna  się ono w II terminie, o godz. 10.00  – niezależnie od ilości obecnych.

Podczas zebrania odbędzie się posiedzenie naukowo-szkoleniowe (w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów), za udział w którym można otrzymać 2 punkty edukacyjne. Wykład pt. „Smog, zagrożenia  i możliwości ochrony” wygłosi  dr. n. med. Piotr Dąbrowiecki.

 

IV) 17.03.2019 r. – Rejon wyborczy Warszawa-Teren (Nr 13) obejmujący farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego oraz farmaceutów niewykonujących aktualnie zawodu, lecz mieszkających na terenie tych powiatów, z wyjątkiem farmaceutów z rejonów Nr 8 i 9.

Miejsce zebrania –  Warszawski Dom Technika NOT (Warszawa ul. Czackiego 3/5, Sala A na III piętrze).

Zebranie rozpocznie się w I terminie o godz. 9.30. Jeżeli o godz. 9.30 nie będzie quorum, tj. obecności  50 % uprawnionych, to wówczas rozpoczyna  się ono w II terminie, o godz. 10.00  – niezależnie od ilości obecnych.

Podczas zebrania odbędzie się posiedzenie naukowo-szkoleniowe (w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów), za udział w którym można otrzymać 2 punkty edukacyjne. Wykład pt. „Nowe leki przeciwzakrzepowe – co farmaceuta powinien o nich wiedzieć” wygłosi  dr. n. med. Piotr Gryglas.

 

V) 20.03.2019 r. – Rejon wyborczy Seniorów (Nr 8) obejmujący farmaceutów, którzy złożyli oświadczenie, że są emerytami lub rencistami, niewykonującymi zawodu farmaceuty w żadnej formie, niebędący właścicielami lub współwłaścicielami apteki, hurtowni farmaceutycznej, ani niebędący wspólnikami (udziałowcami lub akcjonariuszami) podmiotów (spółek) prowadzących powyższą działalność, potwierdzone uchwałami Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Miejsce zebrania –  siedziba Izby (Warszawa ul. S. Żeromskiego 77, lV piętro).

Zebranie rozpocznie się w I terminie o godz. 11.00. Jeżeli o godz. 11.00 nie będzie quorum, tj. obecności  50 % uprawnionych, to wówczas rozpoczyna  się ono w II terminie, o godz. 11.30  – niezależnie od ilości obecnych.

 

VI) 21.03.2019 r. – Rejon wyborczy farmaceutów zatrudnionych w hurtowniach farmaceutycznych (Nr 6).

Miejsce zebrania –  siedziba Izby (Warszawa ul. S. Żeromskiego 77, lV piętro).

Zebranie rozpocznie się w I terminie o godz. 15.00. Jeżeli o godz. 15.00 nie będzie quorum, tj. obecności  50 % uprawnionych, to wówczas rozpoczyna  się ono w II terminie, o godz. 15.30  – niezależnie od ilości obecnych.

 

VII) 30.03.2019 r. – Rejon wyborczy ostrołęcki (Nr 2) obejmujący farmaceutów zatrudnionych na terenie powiatów makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego i miasta na prawach powiatu Ostrołęka.

Miejsce zebrania –  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce (ul. Jana Pawła II 120 – sala konferencyjna – poziom -1).

Zebranie rozpocznie się w I terminie o godz. 15.00. Jeżeli o godz. 15.00 nie będzie quorum, tj. obecności  50 % uprawnionych, to wówczas rozpoczyna  się ono w II terminie, o godz. 15.30  – niezależnie od ilości obecnych.

Podczas zebrania odbędzie się posiedzenie naukowo-szkoleniowe (w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów), za udział w którym można otrzymać 2 punkty edukacyjne. Wykład pt.

„Praktyczne aspekty prowadzenia obrotu wyrobami medycznymi w aptece” wygłosi mgr farm. Zbigniew Niewójt.

 

VIII) 30.03.2019 r. – Rejon wyborczy siedlecki (Nr 5) obejmujący farmaceutów zatrudnionych na terenie powiatów: garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego i miasta na prawach powiatu Siedlce oraz farmaceutów niewykonujących aktualnie zawodu, lecz mieszkających na terenie tych powiatów, z wyjątkiem farmaceutów z rejonów Nr 8 i 9.

Miejsce zebrania –  hotel ARCHE, Siedlce, ul. Brzeska 134 .

Zebranie rozpocznie się w I terminie o godz. 15.00. Jeżeli o godz. 15.00 nie będzie quorum, tj. obecności  50 % uprawnionych, to wówczas rozpoczyna  się ono w II terminie, o godz. 15.30  – niezależnie od ilości obecnych.

Podczas zebrania odbędzie się posiedzenie naukowo-szkoleniowe (w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów), za udział w którym można otrzymać 2 punkty edukacyjne. Wykład pt.

„eRecepta w pytaniach i odpowiedziach” wygłosi mgr farm. Małgorzata Chmielak.

 

IX) 13.04.2019 r. – Rejon wyborczy ciechanowski (Nr 1) obejmujący farmaceutów zatrudnionych na terenie powiatów ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromiński i żuromińskiego oraz farmaceutów niewykonujących aktualnie zawodu, lecz mieszkających na terenie tych powiatów, z wyjątkiem farmaceutów z rejonów Nr 8 i 9.

Miejsce zebrania –  hotel ATENA,  Ciechanów, ul. M.M. Kolbe 76.

Zebranie rozpocznie się w I terminie o godz. 15.00. Jeżeli o godz. 15.00 nie będzie quorum, tj. obecności  50 % uprawnionych, to wówczas rozpoczyna  się ono w II terminie, o godz. 15.30  – niezależnie od ilości obecnych.

Podczas zebrania odbędzie się posiedzenie naukowo-szkoleniowe (w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów), za udział w którym można otrzymać 2 punkty edukacyjne. Wykład pt.

„Jakość produktów leczniczych” wygłosi dr n.  farm. Anna Kowalczuk.

 

X) 13.04.2019 r. – Rejon wyborczy płocki (Nr 3) obejmujący farmaceutów zatrudnionych na terenie powiatów gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żyrardowskiego i miasta na prawach powiatu Płock oraz farmaceutów niewykonujących aktualnie zawodu, lecz mieszkających na terenie tych powiatów, z wyjątkiem farmaceutów z rejonów Nr 8 i 9.

Miejsce zebrania –  Cech Rzemiosł Różnych, Płock ul. Jachowicza 27.

Zebranie rozpocznie się w I terminie o godz. 15.00. Jeżeli o godz. 15.00 nie będzie quorum, tj. obecności  50 % uprawnionych, to wówczas rozpoczyna  się ono w II terminie, o godz. 15.30  – niezależnie od ilości obecnych.

Podczas zebrania odbędzie się posiedzenie naukowo-szkoleniowe (w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów), za udział w którym można otrzymać 2 punkty edukacyjne. Wykład pt.

„Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach” wygłosi dr n.  med. Marek Ruszczyński.

 

XI) 13.04.2019 r. – Rejon wyborczy radomski (Nr 4) obejmujący farmaceutów zatrudnionych na terenie powiatów białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowskiego, zwoleńskiego oraz miasta na prawach powiatu Radom.

Miejsce zebrania –  Urząd Statystyczny w Warszawie – Oddział w Radomiu, Radom, ul. Planty 39/45.

Zebranie rozpocznie się w I terminie o godz. 15.00. Jeżeli o godz. 15.00 nie będzie quorum, tj. obecności  50 % uprawnionych, to wówczas rozpoczyna  się ono w II terminie, o godz. 15.30  – niezależnie od ilości obecnych.

Podczas zebrania odbędzie się posiedzenie naukowo-szkoleniowe (w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów), za udział w którym można otrzymać 2 punkty edukacyjne. Wykład pt.

„eRecepta w pytaniach i odpowiedziach” wygłosi mgr farm. Małgorzata Chmielak.

 

XII) 14.04.2019 r. – Rejon wyborczy Warszawa-Dzielnice Południe (Nr 12) obejmujący farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych na terenie dzielnic Warszawy: Rembertów, Targówek, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów oraz farmaceutów niewykonujących aktualnie zawodu, lecz mieszkających na terenie tych dzielnic, z wyjątkiem farmaceutów z rejonów Nr 8 i 9.

Miejsce zebrania –  Warszawski Dom Technika NOT (Warszawa ul. Czackiego 3/5 Sala A na III piętrze).

Zebranie rozpocznie się w I terminie o godz. 9.30. Jeżeli o godz. 9.30 nie będzie quorum, tj. obecności  50 % uprawnionych, to wówczas rozpoczyna  się ono w II terminie, o godz. 10.00  – niezależnie od ilości obecnych.

Podczas zebrania odbędzie się posiedzenie naukowo-szkoleniowe (w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów), za udział w którym można otrzymać 2 punkty edukacyjne. Wykład pt. „Nowe leki przeciwzakrzepowe – co farmaceuta powinien o nich wiedzieć” wygłosi  dr. n. med. Piotr Gryglas.

 

XIII) 14.04.2019 r. – Rejon wyborczy Warszawa-Dzielnice Północ (Nr  11) obejmujący farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych na terenie dzielnic Warszawy: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ursus, Włochy oraz farmaceutów niewykonujących aktualnie zawodu, lecz mieszkających na terenie tych dzielnic, z wyjątkiem farmaceutów z rejonów Nr 8 i 9.

Miejsce zebrania –  Warszawski Dom Technika NOT (Warszawa ul. Czackiego 3/5 Sala A na III piętrze).

Zebranie rozpocznie się w I terminie o godz. 13.30. Jeżeli o godz13.30 nie będzie quorum, tj. obecności  50 % uprawnionych, to wówczas rozpoczyna  się ono w II terminie, o godz. 14.00  – niezależnie od ilości obecnych.

Podczas zebrania odbędzie się posiedzenie naukowo-szkoleniowe (w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów), za udział w którym można otrzymać 2 punkty edukacyjne. Wykład pt. „Nowe leki przeciwzakrzepowe – co farmaceuta powinien o nich wiedzieć” wygłosi  dr. n. med. Piotr Gryglas.

UWAGA !

W przypadku farmaceutów będących członkami Izby nie kwalifikujących się do żadnego z rejonów wyborczych, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz w § 1, właściwym rejonem wyborczym jest rejon obejmujący Dzielnicę Bielany (Rejon wyborczy nr 11)

Aptekarze, którzy nie będą  mogli uczestniczyć w rejonowym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, ale pragną kandydować w wyborach na delegatów, mogą złożyć stosowne pisemne oświadczenie – wyrażenie zgody na kandydowanie na delegata . Druk oświadczenia  można pobrać ze strony internetowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

Zwracam się do Szanownych Koleżanek i Kolegów z gorącym apelem o zastanowienie się nad kandydaturami osób ze środowiska, którym pragniecie powierzyć trudną rolę  Delegatów – reprezentujących Wasze sprawy we władzach Izby. Powinni to być farmaceuci doświadczeni i odpowiedzialni, mający chęć oraz czas na trudną, wymagającą pracę  w naszym samorządzie.

mgr farm. Michał Byliniak

Prezes Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie

 Zostaw odpowiedź