źródło: Śląska OIA w Katowicach

Plakat

Zapraszamy Państwa do udziału w III Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, który odbędzie się w Istebnej 19 stycznia 2019 r. Organizatorem zawodów jest Śląska Izba Aptekarska oraz HURTAP SA. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej integracji farmaceutów i pracowników branży farmaceutycznej z całej Polski, ich rodziny, dzieci, a także przyjaciół farmacji.

Termin zawodów: 19 stycznia 2019 r.

Miejsce Zawodów: Stok narciarski „Złoty Groń” Istebna  http://www.zlotygron.pl/

Cel zawodów:
Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, a także integracja środowiska aptekarskiego oraz doskonalenie umiejętności narciarstwa zjazdowego, zachęcenie do uprawiania narciarstwa.

Organizatorzy: Śląska Izba Aptekarska; HURTAP SA

Patronat: Naczelna Izba Aptekarska

Patronat medialny: Aptekarz Polski

Harmonogram zawodów: 19 stycznia 2019 r. (sobota)

8.00–9.30 odbiór numerów startowych w Biurze Zawodów
9.30 oficjalne otwarcie III Pucharu Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim
10.00 rozpoczęcie zawodów
14.00 zakończenie zawodów
14.00–15.00 poczęstunek dla uczestników
15.00 nagrodzenie zwycięzców
19.00 impreza integracyjna w Karczmie „Ochodzita”, Koniaków Pietraszyna (dla chętnych, którzy potwierdzą udział)

Warunki uczestnictwa:

– Uczestnikiem zawodów może być magister farmacji (kategoria farmaceuci)
– Uczestnikiem zawodów może być: technik farmaceutyczny, pracownik firmy farmaceutycznej, przedstawiciele firm producenckich (kategoria pracowników branży farmaceutycznej). W przypadku pracowników branży farmaceutycznej należy przesłać na adres manka.krzysiek@gmail.com lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl potwierdzenie zatrudnienia z działu personalnego pracodawcy. Zawodnik bez potwierdzonego zatrudnienia lub bez wskazania przynależności do Izby Aptekarskiej będzie klasyfikowany jako przyjaciel farmacji.
– Uczestnikiem zawodów może być przyjaciel farmacji. Przyjaciel farmacji może zostać zgłoszony do udziału w zawodach przez farmaceutę lub pracownika branży farmaceutycznej.
– Uczestnikiem zawodów może być junior lub dziecko. Warunkiem startu w zawodach dzieci i juniorów jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i podpisanie go przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna.
– Warunkiem startu w zawodach jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i przedstawienie następujących danych:

1. Imię i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Adres e-mail
4. Numer telefonu
5. Nazwa pracodawcy (przypadku zgłoszenia w kategorii pracownicy firm farmaceutycznych)
6. W przypadku farmaceutów należy podać również przynależność do Izby Aptekarskiej.
7. Każdy uczestnik zawodów wypełniając zgłoszenie akceptuje regulamin i jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa.

– Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność.
– Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW.
– Wszyscy zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach.

Zgłoszenia: Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać na adres: manka.krzysiek@gmail.com lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl.

– Formularze zgłoszeniowe można wysyłać do 17 stycznia 2019 r.

Opłata:
Udział w zawodach jest bezpłatny.

Dla wszystkich chętnych planowana jest wieczorna impreza integracyjna w dniu zawodów, która odbędzie się w Karczmie „Ochodzita” w Koniakowie. Udział w imprezie jest płatny dla każdego uczestnika, koszt uczestnictwa wynosi 100 zł/os.
Podaną kwotę należy wpłacać na konto Śląskiej Izby Aptekarskiej nr:
PKO I o/Katowice 59 1020 2313 0000 3002 0019 3508.
W tytule przelewu należy wpisać: „Udział w kolacji – imiona i nazwiska (wszystkich osób)”.

Dzieci do lat 7 bezpłatnie. Wpłat można dokonywać najpóźniej do dnia 17 stycznia 2019 r.

Numery startowe: Odbiór numerów startowych odbywa się w dniu zawodów w godzinach 8.00-9.30.

Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rangi Pucharu Polski przeprowadzone zostaną w określonych kategoriach wiekowych w slalomie gigancie. Start w slalomie gigancie odbywa się według wylosowanej kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Kategorie wiekowe:

Farmaceutki:
K1 – (rok urodzenia 1989 i młodsze)
K2 – (rok urodzenia 1988-1979)
K3 – (rok urodzenia 1978-1969)
K4 – (rok urodzenia 1968 i 1959)
K5 – (rok urodzenia 1958 i starsze)

Farmaceuci:
M1 – (rok urodzenia 1989 i młodsi)
M2 – (rok urodzenia 1988-1979)
M3 – (rok urodzenia 1978-1969)
M4 – (rok urodzenia 1968 i 1959)
M5 – (rok urodzenia 1958 i starsi)

Pracownicy branży farmaceutycznej:

Kobiety:
K1 – do 30 lat (rok urodzenia 1989 i młodsze)
K2 – od 31 do 45 lat (rok urodzenia 1988-1974)
K3 – od 46 lat (rok urodzenia 1973 i starsze)

Mężczyźni:
M1 – do 30 lat (rok urodzenia 1989 i młodsi)
M2 – od 31 do 45 lat (rok urodzenia 1988-1974)
M3 – od 46 lat (rok urodzenia 1973 i starsi)

Przyjaciele Farmacji:

Kobiety:
K1 – do 30 lat (rok urodzenia 1989 i młodsze)
K2 – od 31 do 45 lat (rok urodzenia 1988-1974)
K3 – od 46 lat (rok urodzenia 1973 i starsze)

Mężczyźni:
M1 – do 30 lat (rok urodzenia 1989 i młodsi)
M2 – od 31 do 45 lat (rok urodzenia 1988-1974)
M3 – od 46 lat (rok urodzenia 1973 i starsi)

Juniorki:
16-18 lat (rok urodzenia 2001-2003)

Juniorzy:
16-18 lat (rok urodzenia 2001-2003)

Dzieci

Dziewczynki:
Kat. – do 8 lat (rok urodzenia 2011 i młodsze)
Kat. – od 9 do 11 lat (rok urodzenia 2010-2008)
Kat. – od 12 do 15 lat (rok urodzenia 2007-2004)

Chłopcy:
Kat. – do 8 lat (rok urodzenia 2011 i młodsze)
Kat. – od 9 do 11 lat (rok urodzenia 2010-2008)
Kat. – od 12 do 15 lat (rok urodzenia 2007-2004)

Puchar Rodzin: ojciec, matka, dziecko, dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka (jedna z osób dorosłych musi być farmaceutą)

Kategoria OPEN:
Kobiety i mężczyźni. W kategorii OPEN klasyfikowani są wszyscy uczestnicy imprezy.

Kolejność startu:

1. Dzieci
2. Juniorzy
3. Kobiety:

– farmaceutki
– pracownicy branży farmaceutycznej
– przyjaciele farmacji

4. Mężczyźni:

– farmaceuci
– pracownicy branży farmaceutycznej
– przyjaciele farmacji

Klasyfikacja Pucharu Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim:

– zwycięstwie i kolejności w poszczególnych kategoriach decydować będzie najlepszy czas jednego z dwóch ukończonych przejazdów.
– zwycięstwie w „Pucharze Rodzin” decydować będzie suma czasów najlepszego przejazdu każdego członka rodziny.

Nagrody:
Puchary, medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zawodów, każdy z uczestników zawodów otrzyma także pamiątkowy medal III Pucharu Polski.

Biuro, sędziowie i kierownictwo zawodów:
Przez cały czas trwania imprezy oraz zawodów, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele organizatorów. Za prawidłowy przebieg zawodów odpowiedzialny będzie sędzia, który będzie rozstrzygać ewentualne kwestie sporne.

Postanowienia ogólne:
Organizator zastrzega sobie zmianę godzin w harmonogramie, a także prawo decydowania o wszystkich elementach związanych z przeprowadzaną imprezą nie objętych niniejszym regulaminem.

Miejsce wydarzenia: Stok narciarski „Złoty Groń” w Istebnej

Dokładny termin: 2019-01-19
Autor: Piotr Brukiewicz
Pliki do pobrania:
  1. pdf
    PDF [ 69.61 kB ]
  2. pdf
    PDF [ 144.34 kB ]
  3. pdf
    PDF [ 2178.41 kB ]

 Zostaw odpowiedź