Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na cykl wiosennych spotkań problemowych organizowanych przez narodowy Instytut Leków.

Poniżej znajdą Państwo tematykę i terminy spotkań:

1. „PRODUKTY Z POGRANICZA” | 14.03.2019
> Aspekty prawne związane z produktami z tzw. pogranicza: definicje, wprowadzenie do obrotu, reklama i marketing.
> Po co i dlaczego? – oczami eksperta.
> Produkty z pogranicza z perspektywy przemysłu.
Prelegenci:
prof. dr hab. Elżbieta Anuszewska – NIL
mgr Zbigniew Niewójt – Biuro Prawne NIL
Ewa Jankowska – Prezes Zarządu PASMI

2. CANNABIS – STAN FAKTYCZNY I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA W LECZNICTWIE | 28.03.2019
> Prawne i administracyjne aspekty uprawy konopi innych niż włókniste oraz pozyskiwania z nich materiału do wytwarzania surowca farmaceutycznego i stosowania go do sporządzania leków recepturowych.
> Polskie doświadczenia w medycznym zastosowaniu kannabinoidów – Punkt Konsultacyjny „Medyczna Marihuana”.
> Czy w aptece można sporządzić lek recepturowy z użyciem dopuszczonego do obrotu surowca farmaceutycznego z konopi innych niż włókniste.

Prelegenci:
mgr Zbigniew Niewójt – Biuro Prawne NIL
dr n. med. Jerzy Jarosz – Dyrektor Centrum Naukowo-Dydaktycznego Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.
prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska – Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

3. PROBLEMY W JAKOŚCI PRODUKTÓW LECZNICZYCH – STUDIUM PRZYPADKÓW 10.04.2019
> Błędy i nieprawidłowości w zapisach specyfikacji przyczyną interpretacji wyniku jako OOS.
> Problemy w ocenie obecności cząstek widocznych okiem nieuzbrojonym.
> Wygląd produktu – pierwsza cecha dyskryminująca ocenę jakości produktu.
> Jakość opakowania ważnym elementem oceny jakości produktu leczniczego.
> Czystość produktu leczniczego – częsta przyczyna dyskwalifikacji produktu, weryfikacja wyniku OOS.
> Badanie postaci krystalicznej – narzędzie do potwierdzania deklarowanego składu produktu leczniczego.
Prelegenci:
Analitycy Narodowego Instytutu Leków

 

Tematyka spotkań do pobrania > kliknij TUTAJ

Plakat akcji do udostępnienia > kliknij TUTAJZostaw odpowiedź