Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym skierowaliśmy następujące wystąpienia:

1. Do wszystkich Starostów w województwie mazowieckim wniosek o zwolnienie aptek z obowiązku pełnienia dyżurów nocnych na czas pandemii COVID-19.

2. Do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie:

– wskazania procedury prawidłowego postępowania w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 wśród pracowników apteki – jakie czynności powinny zostać podjęte, aby apteka mogła dalej funkcjonować;

– udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy rozdzielenie zmian personelu apteki i brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy pracownikami z poszczególnych zmian oraz dezynfekcja powierzchni, z którym mają styczność pracownicy poszczególnych zmian zabezpiecza przed obowiązkową kwarantanną cały personel apteki w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 tylko u niektórych osób personelu apteki;

– udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy inspekcja sanitarna rekomenduje wprowadzenie zasady podzielenia pracowników apteki szpitalnej tak aby pomiędzy zespołami nie  było bezpośredniego kontaktu (jeden zespół pracuje w aptece, drugi zespół pozostaje w domu wykonując zlecone prace); 

– wskazanie szybkiej ścieżki przeprowadzania testów na nosicielstwo COVID-19 dla farmaceutów – pracowników aptek ogólnodostępnych, szpitalnych oraz hurtowni farmaceutycznych – w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie nosicielstwa COVID-19, w celu zapewnienia pacjentom pełnej dostępności do produktów leczniczych. 

Leave a reply