Szanowni Państwo,

urzejmie informujemy, że w sobotę 30 listopada 2019 r. na XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie na Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie został wybrany p. mgr farm. Michał Byliniak.

Michał Byliniak


Zostaw odpowiedź