Nadchodzące wybory do Izb Aptekarskich powinny być świętem demokracji, świętem farmaceutów i okazją do włączenia w prace samorządu osób chętnych do działania i zaangażowania w walkę na rzecz zawodu farmaceuty. Osób gotowych poświęcić swój czas i energię na reprezentowanie całego środowiska, jak i gotowych do wzięcia na swoje barki odpowiedzialności za podejmowane w imieniu tysięcy farmaceutów decyzje.
Wdrożenie opieki farmaceutycznej, zwiększenie niezależności farmaceuty, ściślejsze włączenie do systemu ochrony zdrowia wymaga ogromnego zaangażowania, pomysłowości, współpracy i wsparcia dla działań samorządu oraz działających w nim osób.

Niestety okazuje się, że wybory stają się okazją do wpływania przedsiębiorców na decyzje farmaceutów. W związku z licznymi informacjami dotyczącymi prób wpływania przedsiębiorców na decyzje i zachowania wyborcze farmaceutów, bądź wskazywania przez pracodawców swoich oczekiwań odnośnie efektu wyborów chciałbym po raz kolejny zaprosić wszystkich farmaceutów na wybory. Przypominam, że głosowanie ma charakter tajny, a próby wpływania na sposób głosowania, bądź wydawanie w tym zakresie poleceń służbowych farmaceutom wykraczają poza stosunek pracodawca – pracownik i w daleko idący sposób naruszają prawa do samostanowienia farmaceutów.

Potraktujmy wybory jako nasze suwerenne święto, pamiętając, że samorząd ma w pierwszej kolejności wspierać i reprezentować farmaceutów.

Z poważaniem

Michał ByliniakZostaw odpowiedź