Szanowni Państwo,

w związku z opublikowaniem w dniu wczorajszym nowelizacji  Art. 86a ustawy Prawo Farmaceutyczne informujemy, iż od dzisiaj tj. od 20.08.2019 r. apteki mogą zaopatrywać podmioty inne aniżeli pacjent lub podmioty upoważnione do obrotu produktami leczniczymi, we wszystkie produkty lecznicze o kategorii dostępności OTC (wydawane bez recepty), z wykluczeniem produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancje psychoaktywne (pseudoefedryna, dekstrometorfan i kodeina).

Zaznaczam, że żadnym ograniczeniom w sprzedaży do tych podmiotów nie podlegają wyroby medyczne, suplementy diety oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczania żywieniowego. Minister Zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz innych substancji czynnych o kategorii dostępności OTC, które nie mogą być zbywane tym podmiotom. Do sprzedaży zawierającej wspomniane wyżej produkty OTC i pozostałe, apteka może wystawić fakturę, w której nabywca będzie ten podmiot np. szkoła, zakład pracy, fundacja, lecznica weterynaryjna, itd. 
mgr farm Marian Witkowski

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z dokumentemZostaw odpowiedź