Decyzją Prezesa Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych produkt leczniczy Flegamina baby, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml, nr pozwolenia R/1142 zmienił kategorię dostępności z Rp na: OTC.
Podmiotem odpowiedzialnym dla ww. produktu leczniczego jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Decyzja Prezesa Urzędu wchodzi w życie z dniem 1.08.2019 r.

Ulotka informacyjna – KLIKNIJ TUTAJ.

TREŚĆ DECYZJI – KLIKNIJ TUTAJ.Zostaw odpowiedź