w sprawie: przyznania (stwierdzenia) PWZF.

Wręczenia uprawnień tj. dokumentów PWZF odbędzie w Biurze Izby ul. Żeromskiego 77 lok. 6 (IV  p.) w poniedziałek 1 pazdziernika br. o godz. 9.30

Przed terminem wręczenia uprawnień Biuro Izby nie przekazuje  informacji dot. wygenerowanych numerów uprawnień do wykonywania zawodu.

1. Okręgowa Rada Aptekarska OIA w Warszawie 13 września 2018 r. podjęła uchwały stwierdzając PWZF osobom (poniżej) w porządku alfabetycznym:

  • Magdalena Chojnowska
  • Anna Kikolska-Pisarek
  • Patryk Komorowski
  • Anita Kurek
  • Kateryna Yeromenko

SERDECZNIE GRATULUJEMY

2.  Uchwały w sprawie:

  • wydłużenia okresu edukacyjnego farmaceutom w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów (w tej spawie prosimy o kontakt z p. Anną Skołek 785-665-514)
  • wpisanie na listę Seniorów (w tej spawie prosimy o kontakt z p. Bożeną Olech 785-665-517)

 Zostaw odpowiedź