Drodzy Koledzy i Koleżanki,

informujemy, że Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Ustawa ta nowelizuje ustawę z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiana dotyczy art. 5 ust. 1b pkt 1, w którym przedłuża się termin na złożenie oświadczenia przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej umożliwiającego korzystanie z energii na warunkach cenowych ustalonych w 2018 r.

Nowy termin to 13 sierpnia.Zostaw odpowiedź