Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

w ślad za wiadomością z dnia 13 lutego br. przypominamy, iż zebranie wyborcze Państwa Rejonu wyborczego  Nr 9 odbędzie się w dniu 7 marca (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie Izby (Warszawa, ul. Żeromskiego 77, IV piętro).

Przypominamy, iż czynne prawo wyborcze, to znaczy prawo do wybierania  delegatów na  Okręgowy Zjazd Aptekarzy przysługuje wszystkim członkom Izby, z wyjątkiem  farmaceutów, wobec których prawomocnie orzeczono karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Bierne prawo wyborcze, czyli możliwość zostania delegatem na okręgowy zjazd aptekarski, przysługuje farmaceutom – członkom Izby, z wyłączeniem farmaceutów ukaranych przez sąd aptekarski karą upomnienia, nagany lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu –  w okresie odbywania kary.

Kandydatów na delegatów zgłaszają członkowie zebrania rejonowego ustnie lub pisemnie. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko kandydata,
  2. informację, czy jest pracodawcą czy pracownikiem,
  3. imię i nazwisko zgłaszającego, a przy zgłoszeniu pisemnym także podpis.

Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć, ustnie lub pisemnie, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Uczestnicy zebrania, przed głosowaniem, mają prawo zadawania pytań kandydatom na delegatów.

Aptekarze, którzy nie będą mogli uczestniczyć w rejonowym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, ale pragną kandydować w wyborach na delegatów, mogą złożyć stosowne pisemne oświadczenie – wyrażenie zgody na kandydowanie na delegata.

Druk oświadczenia  przesyłamy w załączniku. Po wypełnieniu należy go złożyć w Biurze izby najpóźniej 5 dni przed terminem zebrania wyborczego.

***

Ponadto przypominamy o bieżącym regulowaniu składek członkowskich oraz aktualizowaniu danych (miejsca pracy, adresów st. zam. oraz zamieszkania, danych kontaktowych: tel., email)

W każdej chwili samodzielnie można sprawdzić aktualne saldo składkowe:

– logując się na stronie internetowej Izby www.oia.waw.pl w STREFIE FARMACEUTY – https://oia.waw.pl/strefa-farmaceuty/

login: nr PWZ (ośmiocyfrowy)

hasło: PESEL (po pierwszym zalogowaniu można ustanowić nowe hasło)

-bądź kontaktując się z działem księgowości OIA w Warszawie, w przypadku rozbieżności z  p. Anetą Starczewskią (kom. 785 665 512) ; z p. Bożeną Olech (kom. 785 665 517)Zostaw odpowiedź