Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Dokument wszedł w życie 7 marca 2019r.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem:

  • farmaceuta nie musi wpisywać numeru REGON do Dokumentu Realizacji Recepty dla recept pro auctore i pro familiae oraz recept nierefundowanych,
  • farmaceuta może zrealizować receptę w formie papierowej na których nie wpisano określonych danych (lub wpisano je w sposób nieczytelny/niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne), ale musi dokonać określonych czynności.

Treść rozporządzenia >> kliknij TUTAJ.Zostaw odpowiedź