Informujemy i przypominamy, że 31 grudnia 2018 r. kończy się kolejny okres edukacyjny dla trzech grup farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych:

– pierwszy 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali PWZ (uzyskali uprawnienia) w roku 2013; 

– drugi 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy otrzymali PWZ (uzyskali uprawnienia) w roku 2008; 

– trzeci 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, który otrzymali PWZ (uzyskali uprawnienia) pomiędzy 1992 a 31.12.2003 r. /NAJWIĘKSZA GRUPA CZŁONKÓW IZBY/.

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. rozpocznie się nowy 5-letni cykl edukacyjny (dot. 3 grup powyżej) zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów  (Dz.U.2018.499 -tekst rozporządzenia)

ROZLICZENIE KARTY!!!

Dlatego też do końca bieżącego roku tj. do 31 grudnia 2018 r. należy rozliczyć cykl edukacyjny.

W tym celu Kartę szkolenia ciągłego można:

-przesyłać (kurierem, pocztą) bądź

-dostarczyć bezpośrednio (osobiście bądź dzięki uprzejmości osoby trzeciej).

Oprócz wypełnionej karty należy dołączyć tylko te certyfikaty, które nie zostały potwierdzone w karcie szkolenia ciągłego /kolumna w karcie: data, podpis/ przez pracownika Biura Izby ew. pracownika: Studium Kształcenia Podyplomowego Uczelni Medycznej, pracownika PTFarmu).

Kartę szkolenia ciągłego – wypełniają sami (zainteresowani) farmaceuci. 

Ze względu na liczbę Członków Izby – Biuro Izby nie wypełnia kart za Państwa!!!!

Karta szkolenia ciągłego jest własnością farmaceuty dlatego po jej rozliczeniu (zaliczeniu przez Prezesa Biura Izby – patrz str. 12) – karty odsyłamy na wskazane adresy korespondencyjne (listem poleconym).

 

PRZEDŁUŻENIE CYKLU EDUKACYJNEGO!!!

Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony WYŁĄCZNIE na WNIOSEK Członka Izby (link do wniosku)  przez Okręgową Radę Aptekarską OIA w Warszawie (jedyne uprawnione „ciało kolegialne”)

WAŻNE!!!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia MZ w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów… WNIOSEK dot. przedłużenia okresu edukacyjnego można przesłać (osobiście, listownie) w nieprzekraczalnym terminie do końca grudnia 2018 r. 

Cykl edukacyjny może być przedłużony o okres czasu nie dłuższy niż 24 miesiące (2 lata).

 

UWAGA!!!

Najbliższa i ostatnia Rada OIA w Warszawie w 2018 r. odbędzie się 13 grudnia br.

(następna Rada – prawdopodobnie odbędzie się w połowie stycznia 2019 r.)

***

Dlatego też proponujemy przekazywać – przesyłać wnioski (o przedłużenie okresu edukacyjnego) do 12 grudnia br. (włącznie).

 ***

Złożenie wniosku w tym terminie (tj. do 12 grudnia 2018 r.) gwarantuje, że będziecie Państwo wiedzieć (jeszcze w bieżącym roku) o ile miesięcy cykl edukacyjny został przedłużony.

***

W związku z powyższym zwracam Państwu SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, by dopełnić powyższe obowiązki, gdyż ich zaniechanie może skutkować np. negatywną opinią Rady przy opiniowaniu związanym ze stwierdzeniem rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika lub opiekuna stażystów.Zostaw odpowiedź