w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu WYSZKOWSKIEGO w roku 2019

Pismo datowane 15 stycznia br. wpłynęło do Biura Izby 15 stycznia 2019 r.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie ew. uwag do czwartku  24 stycznia br. do godz. 12.00  na adres mailowy: sekretariat@oia.waw.pl  w treści tematu prosimy wpisać powiat WYSZKOWSKI 2019 (styczeń)

projekt z 15 01 2019 godzin pracy aptek na terenie powiatu WYSZKOWSKIEGO

 Zostaw odpowiedź