w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu WYSZKOWSKIEGO w roku 2019

Pismo datowane 6 grudnia br. wpłynęło do Biura Izby 10 grudnia 2018 r.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie ew. uwag do czwartku  20 grudnia do godz. 12.00  na adres mailowy: sekretariat@oia.waw.pl  w treści tematu prosimy wpisać powiat WYSZKOWSKI 2019 (grudzień).

DYŻURY POWIAT WYSZKOWSKI 2019Zostaw odpowiedź