„AKADEMIA KIEROWNIKA”

program szkolenia  w dniu 9.12.2018 r.

 

9.00 –   10.30   Systemy motywacyjne  (Monika Kapuścińska)

Marża i polityka cenowa (Mikołaj Konstanty)

10.30- 10.45 – przerwa

10.45 – 12.15  Systemy motywacyjne (Monika Kapuścińska)

Marża i polityka cenowa (Mikołaj Konstanty)

12.15 – 12.45 – przerwa

12.45 – 13.15 prezentacja VALEANT

13.15 – 14.30  Techniki pracy z pacjentem (Monika Kapuścińska)

Kategoryzacja magazynu (Marek Krasowski)

14.30 – 14.40 – przerwa

14.40 – 16.00  Techniki  pracy z pacjentem (Monika Kapuścińska)

Kategoryzacja magazynu (Marek Krasowski)

16.00 – 16.15 podsumowanie

 Zostaw odpowiedź