Po doniesieniach o tym, że ustawa o zawodzie farmaceuty nad którą w ostatnim czasie pracował sztab ekspertów trafi do szuflady, Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w otwartym liście poprosiła o wsparcie decydentów.

 

Muszę przyznać ze smutkiem, że ostatnie działania osób zaangażowanych w resorcie zdrowia w prace nad tym aktem prawnym przyjmuję z dużym niepokojem. W połowie stycznia br. zespół zakończył prace, przekazując obecnemu Ministrowi Zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu gotowy do dalszego procedowania projekt regulacji. Niestety z niewiadomych przyczyn, projekt do dziś nie znalazł się w wykazie Rządowego Centrum Legislacji, co uniemożliwia uruchomienie następnego etapu – konsultacji społecznych. Etap ten przekładano z miesiąca na miesiąc, bez podania konkretnej przyczyny, czego efektem jest już blisko półroczne opóźnienie. Tego rodzaju postępowanie jest niezrozumiałe, tym bardziej, że w przestrzeni publicznej nadal podkreślana jest ważna rola farmaceutów i chęć wykorzystania ich potencjału, o czym świadczą m.in. wnioski płynące z debaty: „Wspólnie dla Zdrowia” – wydarzenia powstałego z inicjatywy i na wniosek obecnego Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przypomnę, że mocny akcent zaznaczający ważną rolę farmaceutów w systemie został postawiony także w rządowym dokumencie: „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”, opracowanym przez ówczesnego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Marcina Czecha, a następnie przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 7 grudnia 2018 r.

Przygotowany przez resortowy zespół projekt ustawy, zawiera wiele istotnych rozwiązań wpierających polski system ochrony zdrowia. Oprócz jasnego i precyzyjnego określenia obowiązków i uprawnień farmaceutów, tworzy ramy prawne, umożliwiające wprowadzenie do polskich aptek usług z zakresu opieki farmaceutycznej. Zdaniem samorządu aptekarskiego usługi te powinny być jak najszybciej wdrożone, przede wszystkim z uwagi na problemy lekowe polskich pacjentów oraz przeciążony system ochrony zdrowia. Nie ma wątpliwości, że odpowiednie wykorzystanie wiedzy 34 tys. farmaceutów pracujących w naszym kraju w znacznym stopniu przyczyni się do zmiany tego niekorzystnego trendu. Pokazują to również dane z europejskich aptek, gdzie zainwestowanie 1 EUR w opiekę farmaceutyczną przynosi systemowi ochrony zdrowia nawet 4-5 EUR oszczędności. Zanim to jednak nastąpi konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, stanowiących solidny fundament pod budowę zmian systemowych. Takim rozwiązaniem jest projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, zawierający pakiet nowoczesnych narzędzi mogących przynieść wiele korzyści dla pacjentów oraz wielomilionowe oszczędności dla polskiego systemu. Aby tak się stało projekt ten musi być procedowany.

Cały list przeczytacie Państwo TUTAJ (KLIKNIJ).Zostaw odpowiedź