Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie uprzejmie informuje, iż w sobotę 14 kwietnia br. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego przy ul. Jana Pawła II 120 A (sala konferencyjna, poziom -1) odbędzie się  szkolenie z pierwszej pomocy w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów.

Przed szkoleniem o godz. 15.00  zapraszamy na spotkanie z Panem mgr farm. Michałem Byliniakiem Prezesem Rady OIA w Warszawie

Program spotkania

15.30 – 17.00 posiedzenie naukowo-szkoleniowe „Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy” wykładowca: Sławomir Butkiewicz – ratownik medyczny

17.00- 17.20 przerwa kawowa

17.20 – 20.00 „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt” -warsztaty prowadzący: Sławomir Butkiewicz – ratownik medyczny

Uczestnicy, którzy posiadają karty ciągłych szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające  uzyskanie 4 punktów edukacyjnych, po 2 punkty za udział w każdym z posiedzeń.

Udział w szkoleniu  jest bezpłatny.

Prosimy  o potwierdzenie swego udziału  w posiedzeniach na załączonej karcie zgłoszenia, którą po wypełnieniu prosimy przekazać do biura Izby (e-mail: anna.skolek@oia.waw.pl lub pocztą) najpóźniej  do wtorku 10 kwietnia br.

Informacja o posiedzeniu Delegatura Ostrołęka 14 kwietnia 2018

karta zgłoszenia Ostrołęka 14.04.18

karta zgłoszenia Ostrołęka 14.04.18 (plik .pdf)Zostaw odpowiedź