Szanowni,

poniżej publikujemy pismo Ministerstwa Zdrowia dotyczące weterynarzy i środków odurzających i substancji psychotropowych.

„Przepis § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w zakresie, w jakim określa on katalog podmiotów, u których możliwe jest zaopatrzenie się w produkty lecznicze zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe musi być interpretowany zgodnie z przepisami ustawowymi, w tym z art. 86a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. W konsekwencji bezsporne jest, że podmioty wymienione w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii mogą zaopatrywać się w produkty lecznicze zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe w hurtowni farmaceutycznej. Ministerstwo Zdrowia prowadzi jednocześnie analizę przepisów zarówno ustawy prawo farmaceutyczne jak i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii czy w świetle obydwu aktów prawnych możliwość zaopatrywania istnieje również w aptece ogólnodostępnej.”Zostaw odpowiedź