Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,

wszystkich z Was, którzy chcą się rozwijać i posiadają zdolności analityczne zapraszamy do udziału w rekrutacji na pierwsze w Polsce, 2-letnie bezpłatne studia Oceny Technologii Medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Farmaceutyczny). Studia dostępne w Polsce jedynie w ofercie WUM skierowane są do absolwentów takich kierunków jak: zdrowie publiczne, prawo, ekonomia, statystyka, farmacja, lub innych studiów medycznych.

Wyróżnikiem DUO OTM jest ogromny nacisk na wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce. Studenci oprócz zajęć teoretycznych będą rozwiązywać konkretne zadania w firmach i organizacjach, które mogą stać się ich przyszłym miejscem pracy. Nacisk kładziony będzie także na kompetencje społeczne, które są elementem wspierającym podczas wykorzystywania nabytej wiedzy w codziennej pracy.

Udział w takich studiach na uniwersytetach zagranicznych kosztuje kilkadziesiąt tysięcy euro. Pierwsza edycja takich studiów w Polsce będzie odbywała się bezpłatnie. Z szansy skorzysta 20 najlepszych kandydatów wyłonionych w trakcie rekrutacji.

Czym jest Ocena Technologii Medycznych (HTA)?

Ocena technologii  medycznych (Health Technology Assessment, HTA) polega na ewaluacji cech i efektów technologii medycznych,  bazującej na przeglądzie systematycznym, odnoszącej się zarówno do ich efektów bezpośrednich i zamierzonych, jak i pośrednich bądź niezamierzonych. Celem OTM jest dostarczanie informacji do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących wykorzystania i finansowania technologii medycznych. HTA jest prowadzona przez grupy interdyscyplinarne, przy użyciu określonych narzędzi analitycznych bazujących na zróżnicowanym zestawie metod analitycznych.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę w trakcie rekrutacji?

Zainteresowani kandydaci powinni cechować się zdolnością myślenia analitycznego i podstawową umiejętnością posługiwania się narzędziami statystycznymi osiągniętymi w dotychczasowym toku kształcenia. Pożądana jest znajomość podstawowych pojęć stosowanych w publikacjach opisujących wyniki badań klinicznych, np. na podstawie informacji ze strony internetowej Europejskiej Akademii Pacjentów www.eupati.eu/pl/. Niezbędna jest również znajomość zasad działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, np. na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zainteresowani kandydaci mogą rejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym WUM –  https://rekrutacja.wum.edu.pl

Egzamin pisemny w formie testu predyspozycji analitycznych (etap I) odbędzie się 26 sierpnia 2019 r. , a egzamin ustny (etap II) – rozmowa z Kandydatem będzie miał miejsce między 2 a 6 września 2019 r.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji – KLIKNIJ TUTAJ!

Ulotka informacyjna – KLIKNIJ TUTAJ!

Więcej informacji o studiach: www.duo-otm.wum.edu.pl

Dodatkowe pytania możecie kierować do Pani Beaty Skibińskiej – Kierownika Operacyjnego Projektu DUO-OTM na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Tel. (0-22) 116 92 18 lub (0-22) 57 20 855

Email: beata.skibinska@wum.edu.pl

 Zostaw odpowiedź