Według pierwszego europejskiego badania mającego na celu zbadanie postaw i zachowań związanych z opornością na antybiotyki w tej grupie wiedza i świadomość na temat oporności na antybiotyki i powiązanych zagadnień jest ogólnie wysoka wśród europejskich pracowników opieki zdrowotnej. Jednak badanie ilustruje także ważne luki w wiedzy. Pracownicy służby zdrowia ze wszystkich krajów UE / EOG wzięli udział w badaniu online na temat antybiotyków, stosowania antybiotyków i oporności na antybiotyki. Obejmował on 43 pytania.

Celem było lepsze zrozumienie możliwości i motywacji pracowników opieki zdrowotnej w zakresie rozważnego stosowania antybiotyków w celu wsparcia przyszłych interwencji politycznych, edukacyjnych i komunikacyjnych.

Aby przetestować wiedzę na temat oporności na antybiotyki związane ze zdrowiem człowieka, zadawano 18.365 uczestnikom ankiety siedem pytań dotyczących prawdziwej / fałszywej wiedzy. W całej UE / EOG tylko 58% respondentów było w stanie poprawnie odpowiedzieć na wszystkie siedem pytań.

Występowały znaczne różnice w wynikach, w zależności od kraju i zawodu. Niemniej jednak wyniki ankiety pokazały również, że pracownicy służby zdrowia mają ogólnie dobrą znajomość i świadomość kilku kluczowych koncepcji dotyczących antybiotyków i oporności na antybiotyki, przy czym 97% respondentów prawidłowo identyfikuje, że antybiotyki nie są skuteczne na przeziębienia i grypę. Jest to znacznie wyższy poziom niż wśród ogółu społeczeństwa, z których tylko nieco ponad połowa wie, że antybiotyki są nieskuteczne w przypadku przeziębienia. Jednak wśród pracowników służby zdrowia z bezpośrednim zaangażowaniem pacjentów lub społeczeństwa 25% stwierdziło, że nie mają łatwego dostępu do wytycznych dotyczących zarządzania zakażeniami, a 33% nie ma łatwego dostępu do materiałów zawierających porady na temat ostrożnego stosowania antybiotyków i oporności na antybiotyki.

Sugeruje to, że potrzebne są większe inwestycje w tworzenie i rozpowszechnianie lokalnie dostosowanych poradników, zasobów i zestawów narzędzi skierowanych do pracowników służby zdrowia. 75% obciążeń zdrowotnych związanych z opornością na antybiotyki w UE / EOG wynika z zakażeń związanych z opieką zdrowotną, a ponad 50% zakażeń związanych z opieką zdrowotną szacuje się, że można temu zapobiec. Chociaż niewłaściwe stosowanie lub nadmierne stosowanie antybiotyków, szczególnie w zdrowiu ludzkim, jest kwestią wieloczynnikową, brak zrozumienia, jasności i wiedzy na temat ostrożnego stosowania antybiotyków i rozprzestrzeniania się bakterii opornych na antybiotyki jest kluczowym czynnikiem napędzającym oporność na antybiotyki.

Więcej na temat badania przeczytacie Państwo tutaj: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/first-its-kind-survey-reveals-gaps-european-healthcare-workers-knowledge-and-attitudesZostaw odpowiedź