Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo NIA z 11 marca 2019 r. znak: L.dz. P-91/2019 w sprawie możliwości
wpisania tytułu zawodowego osoby wystawiającej receptę przez osobę ją realizującą

Departament Polityki Lekowej i Farmacji podtrzymuje, stanowisko z 18 lipca 2016 r. przedstawione w piśmie znak: PLO.0762.12.2018.TL.1.

Brak na recepcie, tytułu zawodowego osoby wystawiającej receptę można uznać za „wpisanie danych w sposób niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne”, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 z pózn. zm.), a co za tym idzie, recepta bez wpisanego tytułu zawodowego osoby wystawiającej może być zrealizowana po dokonaniu przez osobę
wydającą produkty lecznicze czynności, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie recept, tj. określeniu ich na podstawie posiadanych danych i zamieszczeniu w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu. Należy jednak pamiętać, iż osoba realizująca receptę ma taką możliwość, nie jest to jednak jej obowiązek i nie można takiego działania wymagać od niej wymagać. Co do zasady to na lekarzu spoczywa obowiązek poprawnego wypisania recepty, zgodnie z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej – kliknij tutaj.

Pismo Ministerstwa Zdrowia – kliknij tutaj.Zostaw odpowiedź