Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci

Ś.P.

Pana

Wojciecha Świderskiego

Wieloletniego Prezesa, Właściciela i Lidera Farminy sp. z o.o.

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższej Rodzinie

składają Prezes, Okręgowa Rada Aptekarska w Warszawie

oraz

pracownicy Biura Izby.

***

Leave a reply