Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Pana

prof .dr. hab. n. farm.

Józefa Sawickiego

wybitnego naukowca, nauczyciela akademickiego,

byłego wieloletniego Dziekana Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Pan Profesor pozostanie w naszej pamięci jako wielka osobowość i wspaniały Człowiek,

bliski sercu mazowieckim aptekarzom.

Okręgowa Rada Aptekarska w WarszawieZostaw odpowiedź